– Roamingkostnaderna ökar, konstaterar Peter Wahlquist regeringskansliets informationstjänst Information Rosenbad.

Som CS kunde avslöja tidigare i veckan tvingas svenska mobilkunder i år betala över 3,1 miljarder kronor i roamingavgifter efter att ha använt mobilen utomlands. Runt en fjärdedel – 750 miljoner kronor – är avgifter för mobil data. En växande andel av dessa pengar letar sig en smula oväntat ner i de svenska mobiloperatörernas fickor, visar marknadsstatistik från Post- och telestyrelsen.

Regeringskansliet med alla departementen är en av många som drabbats allt hårdare av mobiloperatörernas höga roamingavgifter. Slutnotan för personalens mobilanvändning utomlands under det senaste året hamnar på 6,2 miljoner kronor, enligt Peter Wahlquist.

– Det är en ganska reseintensiv verksamhet som bedrivs här.
Under det gångna året genomförde regeringskansliets drygt 4 000 anställda runt 7 000 utlandsresor i tjänsten.

Personalen råds att så långt det är möjligt undvika att använda mobil data utomlands, där operatörernas roamingavgifter är speciellt höga.

– Det är en avvägning mellan att hålla ner kostnader och utföra arbetsuppgifterna, säger Peter Wahlquist.

De skyhöga roamingavgifterna har blivit ett allt större hinder för mobilkunderna i takt med andelen ständigt uppkopplade smartmobiler exploderat på marknaden.

Men för svenska mobiloperatörer är avgifterna en extremt lönsam affär. Speciellt när det gäller dataroaming på den skandinaviska marknaden där flera operatörer plockar ut roamingavgifter av kunderna, trots att de har egna mobilnät i alla grannländer och därför inte drabbas av några extrakostnader alls när kunderna mobilsurfar utomlands.