Gartner släpper sina främsta spådomar inför 2012 och framöver. Elva tunga prognoser från analysföretaget visar att det finns mycket mer för it-cheferna att oroa sig för än att it-budgetarna flyttar utanför it-avdelningarna. Tekniken blir allt mer flytande och kostnaderna fördelas mellan fler affärsenheter.

– Användarna tar ökad kontroll över vilka apparater de använder, samtidigt som affärscheferna tar bestämmer över it-budgetarna. Cio-erna måste koordinera sina aktiviteter på ett bredare sätt än tidigare. Antingen anpassar de sig eller ställs åt sidan, säger Daryl Plummer, som är analytiker på Gartner.

Prognoserna är:

1. Ökad offshoringkonkurrens. Lågkostnadskonkurrens tar 15 procent av outsourcingleverantörernas intäkter år 2015.

2. Fler bubblor spricker. Investeringsbubblan spricker för de sociala medierna, för konsumentnätverken 2013 och för företagsnätverken 2014.

3. E-posten flyttar till plattorna. År 2016 kommer minst 50 procent av alla e-postanvändare att köra webbläsare, platta eller mobilklient, istället för som tidigare stationär dator.

4. Apparna tar över projekten. År 2015 kommer mobila programutvecklingsprojekt för smarttelefoner och plattor att överträffa pc-projekten med 4-1 i antal.

5. Ökade säkerhetskrav på molnet. År 2016 kommer 40 procent av företagen att använda sig av oberoende säkerhetstestning som ett villkor för att de ska använda molntjänster.

6. Mer kunddata i molnet. Fram till slutet av 2016 spås mer än hälften av alla Global 1000-företag börja lagra kundkritiska data i publika moln.

7. Budgetflytt från it-avdelningen. Fram till 2015 kommer 35 procent av företagens it-investeringar att beslutas om utanför it-avdelningarnas budgetar.

8. Fabriksflytt från Asien. Fram till 2014 kommer 20 procent av alla monteringsfabriker i Asien att flytta till Amerika.

9. Säkerhetshoten blir allt dyrare. Fram till 2016 ökar den finansiella påverkan på företagen från cyberbrott, i form av ökade kostnader, med 10 procent per år, som en följd av bland annat kunddatastölder och driftsavbrott.

10. Ökade energiavgifter. År 2015 kommer kostnaderna för 80 procent av alla molntjänster att innehålla en global energiavgift.

11. Dyrbart datakaos. Fram till 2015 kommer mer än 85 procent av Fortune 500-företagen att misslyckas med sina försök att dra nytta av av sina stora ostrukturerade datamängder, Big data, för att uppnå konkurrensfördelar.