Håkan Juholts förslag för att ge bättre mobiltäckning till alla, även folk längst ute i glesbygden, har fått branschorganisationen IT&Telekomföretagen på fötter. Enligt Nils Weidestam är Juholts förslag "helt i det blå". Det kräver omfattande investeringar från operatörerna, långt utöver den samhällsnytta som uppnås.

Kravet att alla operatörer ska erbjuda täckning till alla kunder blir orimligt dyrt, anser Nils Weidstam.

– Risken är att operatörerna inte anser det vara värt att finnas kvar i Sverige, med tanke på de gigantiska investeringar som krävs och kraven på drift av näten, säger han.

Han är även kritisk till förslaget om en reglering av mobiltäckningen, trots argumentet om samhällsskydd.

– Om det föreligger sådana behov, är frågan om inte staten borde subventionera. Dessutom går det ju att få till täckning utan att alla samtal behöver kopplas via den egna operatören.

Men vilka alternativ finns, om täckningen inte fungerar och folk inte får tag i SOS Alarm? 

– För att säkerställa det, borde man kunna tillämpa samma modell som vid frekvensauktionerna.

Nils Weidestam ser hellre att operatörer får lägga offerter på arbetet att säkerställa viss täckning i områden dit mobilnätet ännu inte når. Problemet med Juholts förslag är att alla operatörer måste göra likartade investeringar för att ge den täckning som krävs, säger Nils Weidestam.

– Juholt har inte studerat det här noggrannt. Redan 2008 konstaterade en statlig offentlig utredning att utbyggnaden av ett nät långt ut i glesbygden skulle kosta sex miljarder kronor. Om man tvingar fem operatörer att bygga varsitt nät, blir kostnaden minst 30 miljarder kronor, även om bara uppnår 90 procents täckning. Kostnaden kan komma att bli betydligt högre, upp till 100 miljarder kronor.

Man kan alltså fråga sig hur han tänker när han ger sådana här förslag.

Även hoten om viten, skadestånd och indragna tillstånd anser Nils Weidstam är beklagliga.

– Det innebär att operatörena tvingas investera sex miljarder kronor var, med hot om vite. En operatör med ett sådant hot över sig vill definitivt inte vara kvara i Sverige.

Fakta

Håkan Juholts föreslår hårdare regleringar inom mobiltelefoni, samt el-, liksom järnvägs- och apoteksmarknaderna.

Syftet med regleringen är att öka tillgängligheten för tjänster och produkter. Alla operatörer ska tvingas erbjuda sina tjänster till alla kunder, oavsett om dessa befinner sig långt ut på glesbygden.

Förslaget fördes fram i Dagens nyheter i dag, där Juholt uppger att alla operatörer ska "kunna erbjuda service till medborgare i hela landet". De företag som inte följer de föreslagna reglerna ska kunna beläggas med vite, skadestånd eller indraget tillstånd.