– Det är viktigt att Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen kan få tillgång till information om utländska förhållanden som inhämtas genom signalspaning. Därigenom stärks Sveriges förmåga att förebygga och förhindra terrorism och sådan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen, säger Beatrice Ask i ett pressmeddelande.

Justitieministern har nu bjudit in Socialdemokraterna till förhandlingar i hopp om att partiet ska nappa på att ingå i en blocköverskridande uppgörelse om att ge FRAs signalspanare det utökade uppdraget.

Regeringen 2009 antog den kontroversiella lag som gav FRA rätt att signalspana i trådburen internet- och teletrafik som passerar Sveriges gräns. Hittills har signalspaningen varit inriktad mot försvarsunderrättelsetjänst.

Samtliga begränsningar kring vilken data- och teletrafik som får avlyssnas som gäller idag ska gälla även om Säpo och Rikskrim får använda FRAs signalspaning, enligt Beatrice Ask.