Jeff Prosise har skivit nio läroböcker i programmering och har under senare år ägnat mycket av sin tid åt att vara ledare för kurser och seminarier, inte minst på Microsofts huvudkontor i Redmond.

Nu i veckan har han anlitats som kursledare av Adskills i Stockholm där CS får ett samtal efter ett långt arbetspass.

– Utvecklingen går helt klart mot att både Flash och Silverlight fasas ut och ersätts av html5 och jag kan ärligt säga att det inte känns helt bra. Man ska vara medveten om att det tar tre gånger så lång tid att utveckla i html5 som i Silverlight och att man dessutom inte kan räkna med att få lika bra resultat, säger Jeff Prosise.

Skälet till att html5 ändå kommer att ersätta både Adobes Flash och Microsofts Silverlight är att de som satsar på html5 kan återanvända sin kod på i stort sett alla plattformar.

Det gäller inte minst de mobila plattformarna, exempelvis den förväntade ström av pekplattor som bygger på Windows 8. I dessa produkters webbläsare finns det inte ens stöd för att köra tilläggsprogram som Flash eller Silverlight.

– På 1990-talet fick vi se en miljardindustri växa fram kring företag som satsade på desktopprogram medan vi runt hörnet får se tillväxen kring företag som satsar på mobila plattformar. För alla dessa är det html5 som bildar basen, säger Jeff Prosise.

Han betonar att övergången till html5 blir smärtsam för hela branschen. Dels för att många utvecklare måste lära om, dels för att många inte inser att det ofta handlar om att ta ett steg tillbaka i utvecklingen.

– Det många har missat är att det finns en rad begränsningar i html5. Man kan inte göra så mycket direkt i webbläsaren som med insticksprogrammen och det saknas fortfarande en del i standarden, säger Jeff Prosise.

Han räknar med att det tar ytterligare ett par år innan de olika standarder som ingår i html5 ratifieras och att det sedan återstår mycket arbete för att branschen ska enas om hur dessa standarder ska användas i webbläsarna.

– Det är alltid svårt att skriva Javascriptkod som fungerar enhetligt över allt. Som det är nu kan det skilja ganska mycket mellan olika webbläsare.

Fakta

Jeff Prosise är en av grundarna till företaget Wintellect och har webbrelaterade tekniker på Microsoftplattformen som expertområde. Han har ett nära samarbete med Microsofts produktteam i Redmond och är en uppskattad talare på stora konferenser.

Han har Microsofttiteln MVP – Most Valuable Professional – sedan många år.