Fördelarna har målats upp som flera när många av Sveriges kommunpolitiker får Ipad i sitt arbete. Det ska bli enklare och skapa stora besparingar. Enkelheten är svår att argumentera mot, och CS rapporterade i veckan att det gjorts kraftiga besparingar efter bytet.

I samband med att papper byts mot plattor lyfts ofta miljöargumentet fram. Men hur mycket papper ska man egentligen spara för att det ska bli någon miljömässig vinst?

Det visar sig vara fullt möjligt att jämföra koldioxidutsläpp från både pekplattor och papper. Enligt Apples egna uppgifter släpper en Ipad ut 105 kilo koldioxid under sin levnadstid. Då inkluderas både produktion, transport och kundanvändning under tre års tid. Enligt företaget har man räknat med skillnader i utsläpp beroende på var elen kommer ifrån.

Jesper Peterson, handläggare för Bra Miljöval på Naturskyddsföreningen, säger att det är svårt att göra en noggrann koll av hur mycket koldioxid som släpps ut på grund av en enda Ipad. Men Apples uppskattning är åtminstone inte helt fel, säger han.

– Gör man en enkel beräkning så verkar det stämma.

För att göra en jämförelse behöver man sedan en motsvarande siffra för papper. Ett av de större svenska pappersbruken, Stora Enso Nymölla, uppger att vid deras produktion av ett ton obestruket papper släpps ut 398 kilo koldioxid i atmosfären. I detta är hela produktionskedjan, inklusive transport, inräknat. CS har kontrollerat dessa uppgifter med Naturvårdsverket, som uppger att de närmast verkar vara räknade i överkant.

Räknar man då med att ett papper väger fem gram, får man fram ett koldioxidutsläpp på knappt två gram per papper, närmare bestämt 1,945 gram.

Tar man Apples siffra på 105 kilo koldioxid och räknar om den till utsläpp per dag, får man fram att en Ipad släpper ut 95 gram koldioxid per dag.

Detta skulle innebära att, för att göra en miljömässig vinst på sitt byte från papper till Ipad, behöver man spara in 49 pappersark per dag. Alltså som en tunnare bok. Varje dag i tre års tid. Inklusive helger. Gör man samma beräkning på bestruket papper blir siffran lägre, omkring 32 ark per dag, men det rör sig ändå om en rejäl trave papper som måste sparas var dag.

Någon miljömässig vinst är det alltså svårt att prata om. Men det finns fler andra, svårmätta aspekter att ta upp, som de metaller som används i en Ipad, och andra läckage vid produktion av både papper och pekplattor. Att papper dessutom också kan ses som en förnybar resurs resurs ställd mot de ämnen som finns i en Ipad kan också diskuteras, men det är något som får tas upp en annan gång.