I förra veckan sträckte justitieminister Beatrice Ask ut handen över blockgränsen för att få en uppgörelse om att låta även Säpo och Rikskrim beställa signalspaning av FRA.

Socialdemokraterna nappade direkt.

I dag på förmiddagen kallar Beatrice Ask, m, och justitieutskottets ordförande Morgan Johansson, s, till gemensam presskonferens. Där ska de berätta varför de båda tycker att även polisen ska få använda FRAs signalspaningsresurser.

Beatrice Ask sa i förra veckan att polisen bör få tillgång till FRAs signalspaning för att bättre kunna arbeta mot grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen.

Regeringen antog 2009 den kontroversiella lag som gav FRA rätt att signalspana i trådburen internet- och teletrafik som passerar Sveriges gräns. Hittills har signalspaningen varit inriktad mot försvarsunderrättelsetjänst.