I dag presenterade regeringen och Socialdemokraterna en uppgörelse om att Säpo och Rikskriminalpolisen ska kunna beställa signalspaning från Försvarets Radioanstalt, FRA. Som en del i uppgörelsen inrättas en ny integritetskommission.

Av texten i uppgörelsen att döma står det dock klart att den nya kommissionen inte har något direkt samband med FRA eller Säpo.

Istället ska integritetskommissionen ta sin utgångspunkt i att "teknikutvecklingen har lett till nya och utvecklade kommunikationsformer mellan bland annat enskilda och företag" vilket betyder nya utmaningar för integritetsskyddet.

"Kommissionen ska ha ett tydligt individperspektiv och beakta olika former integritetsaspekter, bland andra sådana som kan förekomma inom sociala medier, privata företag och förvaltningsmyndigheter", skriver regeringen och Socialdemokraterna i överenskommelsen.