Nyligen lanserade Google möjligheten att använda Google Maps inomhus på ett 20-tal flygplatser i Japan och USA. Dessutom går det nu att se var man befinner sig inne på ett antal av Macy’s, Bloomingdale’s och Ikeas köpcenter i USA.

Men det kräver en helt ny teknik. Gps är bra på att ge rätt position utomhus, men kräver i princip fri sikt mot himlen. För att få en korrekt position inomhus och på andra ställen där satellitmottagning saknas används därför ofta triangulering. Det innebär att man mäter upp avståndet till minst tre punkter med hjälp av basstationer eller andra radiokällor, som wi-fi-hotspots. Ändå är det svårt att bestämma en exakt position.

Det är inte bara Google som arbetar med att lösa problemen med inomhuspositionering – Malmöföretaget Qubulus ligger också långt fram.

Det finns pengar att hämta. Marknaden för positionering som inte baseras på gps eller cell-id (se sidoartikel) beräknas enligt analysföretaget ABI Research uppgå till 2,5 miljarder dollar 2015.

– Inomhuspositionering är ett hett område och intresset har inte blivit mindre i och med Googles lansering av stödet i Google Maps. Ett tillämpningsområde som kommer att växa är inomhuspositionering och säkerhet. Från ett land i Asien har vi fått en förfrågan om att ta fram en lösning för att hålla koll på var i ett visst hus som landets ledare befinner sig. Det kopplas sedan till det övriga säkerhetssystemet i huset, säger Ants Maran, Qubulus grundare.

Underhållning, kuponger och mätning av kundaktiviteter är andra områden som Ants Maran lyfter fram som områden där inomhuspositionering kommer till nytta. Exempelvis kan man mäta hur många som nappar på ett visst reklambudskap i en app om det går att se var och hur länge folk befinner sig på ett visst ställe.

Både Qubulus och Google arbetar så att de ”spelar in” radiomiljön genom att samla in radiosignaler i den aktuella lokalen för att kunna skapa så kallade radiofingeravtryck. Ju fler hotspots och andra prylar som utstrålar radiovågor, desto bättre blir radiofingeravtrycket och upplösningen på positioneringen.

Qubulus kombinerar dessutom wi-fi-signalerna med signalerna från traditionell gsm-teknik – 2g, 3g och 4g. Det gör att Qubulus kan positionera mobiltelefoner inomhus med en noggrannhet på några få meter. Inom kort kommer bolaget kunna ge ännu bättre positionering. Då handlar det om upplösning på under en meter.

Den höga upplösningen kan användas till allt från att spåra material, prylar och personer till att hjälpa kunder hitta speciella varor, borttappade personer eller närmaste nödutgång. Den kan även hjälpa till att ge virtuell guidning i mobiltelefonen, något som flera av Qubulus kunder provar.

– En tillämpning som vi har tagit fram är ett samarbetssystem för projektgrupper som vill veta var medlemmarna befinner sig. Den tog vi fram för en bank som hade medarbetare i tre olika byggnader, säger Mikael Forsell, kundprojektledare på Qubulus.

På kontoret i Malmös slitna hamnkvarter demonstrerar han en konferensapp som Qubulus tagit fram en positioneringslösning till. När han och kollegan Ants Maran går åt varsitt håll i de rymliga lokalerna syns tydligt hur positioneringsplupparna på kartappen flyttar sig. Bolaget utvecklar en positioneringsplattform – tillverka appar får andra göra.

Runt om på kontoret sitter flera smågrupper med utvecklare och för intensiva diskussioner.

Att tekniken är het märks – i dag arbetar 14 personer i bolaget men i slutet av nästa år räknar Ants Maran med att personalstyrkan har vuxit till ett 40-tal. Det hela hänger på om en planerad nyemission går vägen.

Ett av Qubulus största kontrakt hittills är värt 4,5 miljoner kronor och kommer från ett företag som analyserar konsumentbeteenden. Bolaget har verksamhet i 45 länder och Europa som huvudmarknad. Vilket bolaget är vill Ants Maran inte avslöja.

Medan Google uppmuntrar fastighetsägare att själva ladda upp kartor över det egna köpcentret planerar Qubulus att nå sina kunder genom operatörerna. Enligt Ants Maran är de bäst lämpade att leverera inomhuspositionering på en hel marknad. En asiatisk mobiloperatör ligger i startgroparna för att testa tekniken i större skala.

Hansakompaniet i Malmö är ett köpcenter där Qubulus teknik har använts.

Fakta

För att positionera inomhus spelas alla radiosignaler in i den aktuella inomhusmiljön. Sedan behandlas inspelningen för att få fram en flerdimensionell struktur där de olika signalernas inbördes värdeskillnader sparas i olika profiler, vilket skapar ett så kallat radiofingeravtryck. Det förbättras sedan med hjälp av filter och avancerad matematik, vilket ger en exakt position i varje enskilt ögonblick.

Målet för Qubulus är att bolagets positionering ska bli en operatörsoberoende branschstandard, bland annat för att det inte ska uppstå en fragmentisering där olika tekniker används på olika ställen. Därför samarbetar företaget med Open Geospatial Consortium, en internationell standardiseringsorganisation för positioneringstjänster.

Qubulus började ursprungligen som ett projekt inom ramen för Mobile Heights Business Center i Lund. Centret drivs av affärsutvecklingsbolaget Teknopol och skapar bolag baserade på oanvända patent från storföretag som Ericsson och Teliasonera. Ants Maran drog i gång Qubulus tillsammans med Frank Schuil och Carl Christerson. De kickstartade verksamheten genom ett avtal med mobiloperatören Teliasonera, som går ut på att Qubulus tar över några av operatörens oanvända patent mot att Teliasonera får del av framtida royaltyintäkter.