Medan Qubulus arbetar med flerdimensionella radiofingeravtryck och avancerad matematik använder en del av konkurrenterna triangulering med hjälp av basstationernas cell-id för att positionera inomhus.

För att den alternativa positioneringen ska fungera krävs dock rejäla databaser.

Lundabolaget Combain har en lösning som kallas för Soft GPS, som kombinerar cell-id och wi-fi-hotspots. Combain arbetar med crowdsourcad data och har i dagsläget 18 miljoner cell-id och 112 miljoner wi-fi-hotspots i sina databaser.

– Fördelen med den här positioneringslösningen är bland annat att alla telefoner stöds, eftersom alla telefoner har tillgång till cell-id. Dessutom drar det bara en femtedel så mycket ström som vanlig gps gör, säger Rikard Windh, en av bolagets grundare.

Combain har bland annat kunder som använder tekniken för att övervaka transporter av värdefullt gods. Genom att packa små spårenheter tillsammans med godset går det att få reda på godsets position – även om det finns i ett inomhusgarage.

Noggrannheten för den här typen av lösningar beror på hur många mobila basstationer och wi-fi-hotspots som finns i närheten, men under gynnsamma förhållanden går det att få en position på 10–20 meter när.Qubulus teknik för inomhuspositionering är inte den enda. Utmanaren Combain i Lund arbetar i stället med att positionera med hjälp av basstationer.

Anders Frick cs@idg.se

Medan Qubulus arbetar med flerdimensionella radiofingeravtryck och avancerad matematik använder en del av konkurrenterna triangulering med hjälp av basstationernas cell-id för att positionera inomhus.

För att den alternativa positioneringen ska fungera krävs dock rejäla databaser.

Lundabolaget Combain har en lösning som kallas för Soft GPS, som kombinerar cell-id och wi-fi-hotspots. Combain arbetar med crowdsourcad data och har i dagsläget 18 miljoner cell-id och 112 miljoner wi-fi-hotspots i sina databaser.

– Fördelen med den här positioneringslösningen är bland annat att alla telefoner stöds, eftersom alla telefoner har tillgång till cell-id. Dessutom drar det bara en femtedel så mycket ström som vanlig gps gör, säger Rikard Windh, en av bolagets grundare.

Combain har bland annat kunder som använder tekniken för att övervaka transporter av värdefullt gods. Genom att packa små spårenheter tillsammans med godset går det att få reda på godsets position – även om det finns i ett inomhusgarage.

Noggrannheten för den här typen av lösningar beror på hur många mobila basstationer och wi-fi-hotspots som finns i närheten, men under gynnsamma förhållanden går det att få en position på 10–20 meter när.