De svenska it-konsulterna måste tänka nytt när det gäller affärsmodeller. Den som kör på som vanligt kan göra det i några år till men minskar oundvikligen i storlek och styrka på sikt. Som CS visar i dagens tidning är det inte bara så att indiska konsulter är väsentligt billigare än svenska konsulter. De är dessutom i många fall mer kompetenta inom programmering och systemutveckling. Det var länge sedan det bara handlade om ”dum” kodning.

Tidigare var närheten till kunderna det stora trumfkortet för de svenska konsultbolagen. Det har de för länge sedan spelat ut. De indiska konsultbolagen är väl etablerade här sedan ett antal år tillbaka.

Situationen liknar förvirringen kring Microsofts partner och molntjänster. Tidigare har det fungerat bra att sälja licenser för program och tjänster kring det. Nu kan kunderna slippa både licenser och kringtjänster och själva sköta det mesta mot Microsofts nättjänster.

I stället för att ge upp eller att stoppa huvudet i sanden behöver konsulter och partnerföretag utgå från kundens perspektiv – dennes vardag, affärsprocesser och verksamhetslogik. Att ”bara” vara expert på Dotnet, Sharepoint, Oracles databas eller EMCs lagringslösningar räcker inte. Konsulterna måste kliva upp några steg på värdekedjan och hjälpa kunderna närmare den dagliga verksamheten.

Självklart finns det ingen enkel formel och det gör det så svårt. Det är enklare att vara J2EE-expert. Svårare att både kunna Javaramverk och dagligvaruhandelns affärsutmaningar. Lätt att kunna programmeringsgränssnitt. En rejäl utmaning att samtidigt vara kreativ affärsutvecklare.

Inte minst måste de svenska grundskolorna och universiteten hänga med. Det håller inte att ensidigt räkna på Fouriertransformationer. Ett mer tvärvetenskapligt synsätt behövs där ekonomi, språk och juridik används som komplement till datavetenskap, matematik och fysik.