Säkerhetstänkandet ökar på marknaden. Det gynnar Axis som med sina nätverksbaserade videolösningar och den första kameran för infrarött ljus har en önskeposition. Det finns ett stort intresse för säkerhets- och övervakningslösningar från butiker, banker, fängelser, bostadsområden med mera.

Bolaget utvecklar och säljer produkter för säker kommunikation över fasta och trådlösa nätverk, som gör det möjligt att ansluta skrivare, digitala kopiatorer och kameror till lokala nätverk i kontor och industrimiljöer.

Axis är smått unikt. Bolaget verkar på en tillväxtmarknad och man är ett internationellt ledande företag (bara fem procent av omsättningen i Sverige). Sedan Intel lagt ner är Axis och HP i praktiken ensamma på marknaden.

Försäljningstillväxten är i och för sig blygsam. Men i det rådande marknadsläget är den alls inte illa. Bolaget ökar första halvåret sin omsättning för jämförbara enheter till 335 miljoner kronor (332). Rörelseresultatet ökar till 18 miljoner kronor (-44). Lägg till ett positivt kassaflöde på nio miljoner kronor och en kassa på 135 miljoner kronor (halvårsskiftet) och det ser riktigt prydligt ut.

Video störst
Intresset för digital videoteknik tilltar, Video, som är största produktområde, har ökat med hela 34 procent jämfört med motsvarande period förra året. Video motsvarar drygt 44 procent av Axis totala försäljning och därmed ungefär lika stort som affärsområdet Print.

Försäljningen av videoserverar och nätverkskameror är stark. Intresset växer främst inom områden som säkerhet och övervakning, inte minst efter händelserna 11 september, där trenden går mot allt större investeringar. Även om IT-investeringarna blir allt mindre finns det pengar till säkerhetsinvesteringar på den offentliga sidan.

Axis och Honywell har nyligen fått en order på en säkerhetslösning till fängelser på Nya Zeeland. Bolaget har också fått en order från franska banken Caisse d’Epargne för nätverkskameran Axis 2100. Affären är strategiskt viktig då den visar på företagets förmåga att leverera övervakning till banksektorn, som har högt ställda krav.

Vänt kurva
Produktområdet Print, skrivardatorer (servrar) som gör att flera kan dela på en skrivare, har tagit sig. Prints försäljning viker inte längre, försäljningen första kvartalet på 71 miljoner kronor ökar till 74 miljoner kronor andra kvartalet.

Bolaget är ett av ett fåtal bolag som faktiskt har vänt vinstkurvan. Aktien steg också på rapporten, men har i likhet med alla aktier backat de senaste månaderna till 14,50 kronor, eller 6.7 procent, vilket jämförelsevis är marginellt.

Lundaföretaget Axis, grundades redan 1984, har drygt 300 anställda i fjorton länder. Största ägare i Axis är ordföranden Mikael Karlsson som äger 27 procent av kapital och röster. G Kallstrom/Skanditek äger 20 procent.

Fakta

Vd: Peter Ragnarsson
Omsättning 6 mån: 334 miljoner kronor
Resultat 6 mån: 23 miljoner kronor
Aktielista: Attract 40
Börsvärde: 1 020 miljoner kronor
Verksamhet: Fasta och trådlösa nätverksprodukter.