För något år sedan var det främst Internet Explorer och Firefox som syntes på listor över de webbläsare som godkändes av banker, Skatteverket och andra tjänster som kräver säker inloggning.

I förra veckan visade Statcounters mätning att Chrome passerat Internet Explorer som den mest populära plattformen. Även de bredare mätningar som Netmarketshare genomför visar på stora framsteg för Googles webbläsare.

Denna förskjutning har inneburit att leverantörer som utvecklar tjänster för säker inloggning måste bredda sina vyer. Det gäller inte minst svenska Nexus, företaget som satsar på elektroniska identifikationer, e-id. Företaget levererar lösning till bland annat myndigheten Försäkringskassan.

– Vi arbetar nu med en ny generation av produkter för e-id som kommer att minska plattformsberoendet och snabbt göra nya plattformar tillgängliga, säger Nexus Groups teknikchef Per Hägerö.

I dagsläget har man stöd för Internet Explorer, Mozilla, Chrome och Safari som webbläsare och testar produkterna på både Windows, Linux och Mac OS.

– Under året har vi fått ett stort antal nya kunder vilket innebär nya krav på webbläsare och plattformar. Vi jobbar också nära till exempel BankID för att säkerställa att slutanvändarna kan använda den plattform de önskar, säger Per Hägerö.

Ytterligare en problematik är kraven på att kunna logga in via mobiltelefoner och pekplattor. Robert Nyman var under flera år gränssnittsarkitekt på utvecklingsföretaget Valtech men jobbar sedan i somras som teknisk evangelist på Mozilla.

– Ett av de största problemen jag ser är att de som utvecklar för mobiler ofta enbart gör det för Webkit-baserade webbläsare istället för att göra det för alla. Det är en farlig trend och påminner om hur illa det var i början av 2000-talet då alla utvecklade uteslutande för Internet Explorer.

Fakta

I januari i år hade Chrome bara en marknadsandel på 11,1 procent och ett år tidigare låg den på måttliga 5,3 procent. Det kan jämföras med Microsofts webbläsare som användes av 63,2 procent vid ingången av 2010 och sedan halkat ner rejält.

Nu har Chrome en marknadsandel på 18,1 procent, Firefox 22,1 och Internet Explorer 52,6 procent.

Källa: Netmarketshare.
.