Ovum lyfter fram tre megatrender som analysföretaget spår kommer att slå hårdare och djupare än alla andra trender nästa år. Hetast är dataexplosionen och verktyg för hantering av stora datamängder, Big Data. För det andra blir säkerhet mer angeläget än någonsin. Och för det tredje slår molnet igenom på allvar nästa år.

Enligt Ovum så kommer dessa tre trender att bli drivkrafter för mängder av andra nischtrender under 2012. Analysföretaget spår samtidigt att de sociala nätverken får en mer kraftfull påverkan än någonsin på företagens affärsdrivande system.

Där sker en konvergens med hyrtjänster, kundvård och andra system och tjänster inom marknadsföringsområdet. Användartrenden mot konsumentarisering skapar samtidigt en tillväxt för mobila apparater och för nischade hyrtjänster.

Enligt analysföretaget tvingas it-chefen brottas med ett allt tuffare budgettyck, samtidigt som kraven ökar att skapa affärsnytta för olika delar av organisationen.

– Nya smarta apparater och allt mer sofistikerade tjänster via webben ökar gapet mellan förväntningarna från användarna och de tjänster som erbjuds från it-avdelningen, säger Tim Jennings, som är analytiker på Ovum.
– För att minimera detta måste it-chefen i allt högre utsträckning bli en möjliggörare av affärsinnovation. Här öppnas en möjlighet att ta en mer central roll i företagets operativa och affärsinriktade utveckling, säger han.

Nya apparater och ökningen av cyberbrottsligheten leder till ett ökat fokus på säkerhet, för att få affärerna att fungera. Detta kräver en kombination av ökat skydd av den interna informationen, samtidigt som denna måste bli mer tillgänglig för användare och för kunder.

– Bara företag som beaktar de möjligheter som varje trend representerar, och de utmaningar som kan finnas där, kan säkra sin plats i framkanten av utvecklingen inom sin bransch, säger Tim Jennings.

Fakta

Stora data blir affärsstödjande. Big data såg dagens ljus i år. Det handlar om att analysera mängder av nya ostrukturerade data, från webben, sociala medier, kundvårdssystem och annat. Här skapas nya analys- och affärsmöjligheter.

Molnet slår igenom. Molnet och hyrtjänsterna utvecklas från drift och infrastruktur till mer av plattformar och applikationer. Trenden förstärks av kombinationen av mobiler, sociala medier och nya program och tjänster för samarbete.

Mobiler blir säkerhetens akilleshäl. Mobilerna är inte lika säkra som datorerna, men sprids som en löpeld i företagen. Företagen tvingas väga användarnytta mot säkerhet.

Konsumentariseringen skapar användaruppror. It-avdelningen sitter inte längre med alla lösningar. Användarna kör egna apparater, program och tjänster. It-chefen måste ändå se till att allt fungerar ihop.

Plattor, lurar och telefoner blir företagsapparater. Dessa blir allt kraftfullare och allt mer tongivande i affärsutveckling och innovation. Främsta genombrottet sker i kundnära funktioner och i tjänsteinriktade branscher.

Sociala medier blir affärsdrivande. Sociala nätverk fortsätter att växa, framför allt på företagsarenan. Facebook blir allt mer av en plattform med mängder av tredjepartsapplikationer och tjänster ovanpå, exempelvis Jive och Yammer.