Gunnar Hökmark, M, vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp EPP-gruppen, har lagt fram ett förslag till en förändrad roaminglagstiftning i EU. Om förslaget blir till lag inom EU, så tar det bort hala avgiften för roaming för mobilt data.

Hans förslag innebär att den som kopplar upp sig mot internet automatiskt ska göra det mot lokala operatörens nät, utan extra kostnad.

– Det är jämförbart med modellen när du till exempel kopplar upp dig mot ditt hotells trådlösa nät, säger Gunnar Hökmark.

På engelska kallar han sitt förslag för "local break out" och anser att förslag om prisregleringar sällan uppnått sitt syfte.

– Därför lägger jag i stället fram det här förslaget för en strukturell förändring.

Gunnar Hökmark räknar med hårt motstånd från vissa operatörerna, som vill ha kvar dagens lönsamma roamingmodell.

– Nu ska jag försöka få majoritet för mitt förslag i min partigrupp. Nästa steg är att få majoritet i industriutskottet och därefter i Europaparlamentet.

Därefter har EUs ministerråd att ta ställning till förslaget. Om allt går som han tänkt sig kan det bli en lag tidigast till sommaren.

– Men innan dess är jag övertygad om att förslaget sätter en boll i rullning, säger Gunnar Hökmark.