I ett läge där företagen slåss för sin överlevnad är allt fokus på kostnader. Det driver på utvecklingen mot molntjänster och trenden att verksamheten köper in it utan att gå omvägen via it-avdelningen. Det tror Johan Magnusson, forskare och föreståndare för Centrum för affärssystem på Handelshögskolan i Göteborg.

– Det måste cio:n vara förberedd på, säger han.

– Även om it-budgeten stryps har verksamheten behov av stöd och därför ser de till att få det stödet. De investerar inte i it utan hyr det som tjänst i stället.

En proaktiv cio ser till att planera för det.

– Det är ingen idé att vara emot den här utvecklingen, det kommer man ingen vart med. I stället kan en cio se till att etablera sig som en intern molnmäklare – att förbereda en lista med olika alternativ och vad de kostar, säger Johan Magnusson.

– Om verksamheten väljer en annan lösning går det inte att säga så mycket om licenskostnaden men däremot kan it-avdelningen ange en schablonkostnad för integration och annat. På så sätt ser man till att ha fortsatt grepp om it-styrningen.

Även om de it-kostnader som ligger i verksamheten inte är it-avdelningens ansvar kan det bli en onödigt hög kostnad för bolaget som helhet.

– Den cio som tar ansvar för det kan verkligen bli en hjälte på företaget.

Nils Molin, Sverige-vd på analysföretaget IDC, tror att de flesta idiotstoppar alla it-projekt i ett sådant läge.

Om man tror på att företaget ska överleva rekommenderar han att ändå fortsätta investera i it-stöd som kan öka affärsnyttan även när det ser väldigt mörkt ut.

– Eftersom det ofta är projekt som kräver en hel del kraft av företaget är det bra att passa på när produktionen inte tar all den kraften.

Men de flesta företag kommer trots det att frysa sina it-investeringar och där har cio:n en viktig roll att lyfta frågorna för företagsledningen.

Nils Molin tror också att molntrenden skyndas på.

– Men det är inte helt moget och även här behövs investeringar i infrastruktur. Jag tror inte att det slår igenom fullt ut. Däremot tror jag vi får se ytterligare offshoring – där är det moget och besparingen tydlig.

Fakta

EU lyckas inte hitta finansieringslösningar och det leder till att stora ekonomier som Italien och Spanien inte klarar sina betalningar.

Raset innebär att skuldkrisen också blir en bankkris eftersom länderna har stora lån som inte kan betalas. Franska banker drabbas hårt och Frankrike får också problem.

Tyskland lämnar eurosamarbetet.

Sverige drabbas hårt och har kan inte påverka sin situation.

Svårt att se var det ska sluta.

Fortsätt argumentera för it-investeringar som kan öka affärsnyttan trots att verksamheten går på knäna.

Se din roll som intern molnmäklare – förbered en lista över alternativ och vad de kostar som verksamheten kan använda.

Förbered offshoring för att få en tydlig besparing.