– Rädslan för vad som kan hända om EU inte får kontroll på skuldkrisen borde vara ett tillräckligt starkt incitament för medlemsländerna att få fram en lösning, säger Mats Dillén, generaldirektör på Konjunkturinstitutet.

Därför lutar han och andra experter åt att vi visserligen går mot ett svagt år – men att nedgången inte blir lika långvarig som när USAs ekonomi gick ner för räkning för några år sedan.

– Många kommer att avvakta med it-projekten eftersom läget är så osäkert, säger Nils Molin, Sverige-vd på analysföretaget IDC.

Men det borde de inte göra anser han.

– Kanske kommer konjunkturcyklerna inte längre att vara lika tydliga – kanske måste vi vänja oss vid ovisshet och då kan vi inte bara bromsa allt.

Dessutom finns mycket att vinna på att använda lågkonjunkturen till att investera inför uppgången.

– Det är billigare under sämre tider – man kan pressa leverantörernas priser. De som investerar under krisen står bäst rustade när de kommer ur den, men det är som på börsen: de flesta köper inte när aktierna rasat och priserna är låga utan när de gått upp.

Johan Magnusson, forskare på Handelshögskolan i Göteborg, är inte säker på att företagens hantering av it-verksamheten är direkt kopplad till konjunkturen.

– Det har mer att göra med cio:ns pondus i den interna jakten på resurser.

It är väldigt bra på att automatisera, rationalisera och synliggöra kostnader. Trots det lyckades inte cio:erna föra fram det ordentligt under förra krisen, anser han.

– It-styrningen kom upp på bordet men i stort backade it-verksamheten snarare tillbaka. Många cio:er knyter näven i fickan och säger ”jaja, vi skjuter upp underhållet av den produktionsenheten, då”.

Nu gäller det att lyfta fram it:s roll tydligare och konkret identifiera kostnader för ledningen.

– Varför inte ta fram en räknesnurra – exempelvis att den här upptiden kostar så här mycket, en lägre upptid kostar så här mycket. Så kan ledningen besluta om att dra ner nivåerna på upptid och säkerhet när det är läge att spara och dra upp nivåerna när tiderna är bättre.

Fakta

EU hittar en finansieringslösning för de skuldtyngda medlemsländerna Grekland, Portugal, Irland, Spanien och Italien.

Åtstramningar gör att efterfrågan på varor och tjänster sjunker.

Tuff period för euroområdet med svag tillväxt men kortare dipp än förra lågkonjunkturen.

Sveriges konjunktur mattas av eftersom vi är exportberoende, men vi klarar oss bättre än euroländerna eftersom våra statsfinanser är starka.

Passa på att pressa priserna hos befintliga leverantörer.

Konkretisera kostnaderna för ledningen – varför inte skapa en räknesnurra där det direkt går att se hur besluten slår?

Försök få ledningen att förstå vikten av att investera för att komma ut starkare när det vänder upp.