- Det här är det scenario som är svårast att tänka sig, säger Konjunkturinstitutets generaldirektör Mats Dillén.

– Det är inget vi kan räkna med att se under större delen av 2012.

En skuldkris i Europa slår hårt mot svenska exportföretag – men de som säljer på marknader utanför Europa drabbas inte nödvändigtvis lika hårt.

– Vi ser det ofta som en världskris men i Latinamerika går ekonomin bra och det finns tecken på att USAs ekonomi kan ta fart – men då måste det politiska dödläget brytas.

Trots att inte så många vågar hoppas på en vändning redan 2012 är det viktigt att ha en plan även för en uppgång redan nu, poängterar Johan Magnusson, forskare på Handelshögskolan i Göteborg.

– It-budgeten för nästa år är säkert redan spikad. Men för cio:n gäller det att ha en plan även för tillväxt – det sades även under förra krisen men det klarade ingen då, säger han.

Cio:n måste förbereda ledningen på vad en ökad efterfrågan på företagets produkter skulle kräva på it-sidan och göra tydligt vad det är som driver it-kostnaderna i ett sånt scenario.

– Om cio:n har försett ledningen med tydliga alternativ och nivåer så de har en räknesnurra att utgå ifrån blir det lättare att peka på hur man kan skruva upp nivåerna och direkt se vad kostnaden blir.

Även om trenderna mot molntjänster och att it-besluten tas i verksamheten inte får samma skjuts som under en djup lågkonjunktur är det viktigt att minnas att de pågår hela tiden.

– Trots att skeendet inte går lika fort bör cio:n ändå förbereda sig på en roll som intern tjänstemäklare även i ett sådant här scenario.

När en vändning tycks vara på väg är det viktigt att företagen direkt tittar på alla de projekt som lades på is när nedgången kom, råder Nils Molin, Sverigechef på analysföretaget IDC.

– Däremot ska de självklart inte dra i gång allt helt blint utan gå igenom och se om omständigheterna ändrats. Men det är viktigt att sätta i gång så snart som möjligt.

Fakta

EU hittar en stabil finansieringslösning snabbare än förväntat.

Nedgången i konjunkturen i Europa blir kortvarigare och det börjar vända upp i slutet av 2012.

USA får fart på hjulen genom att få stopp på det politiska käbblet.

Se till att ha en plan klar för att ekonomin tar fart igen.

Se till att ha tydliggjort kostnaderna för ledningen – då är det lättare att direkt peka på vad som kan göras.

Plocka fram projekt som lagts på is och få i gång dem så fort som möjligt – om de inte tappat aktualitet.