Amazon rapporterar om försäljning av en miljon Kindle, oavsett typ, per vecka under december. Pekplattan Kindle Fire har sålts i ”miljontals exemplar”.

På Amazons amerikanska försäljningslista återfinns Kindle Fire på första plats, Kindle Touch på andra och standardmodellen av Kindle på tredje.

Man kan anta att Amazon har sålt åtminstone två miljoner exemplar av pekplattan Kindle Fire hittills. Det skulle i så fall innebära en mer lyckad introduktion sett till antalet sålda enheter än Apples första Ipadmodell.

Lägg till det att försäljningen av e-böcker som gåvor har ökat kraftigt. Från 25 november till och 25 december har gåvoförsäljningen ökat med 175 procent jämfört med förra året.