STR, Sveriges Trafikskolors Riksförbund, inför ett webbaserat system för administration och utbildningsuppföljning med stöd för Apples pekplatta Ipad. STR omfattar 800 körskolor och systemet införs just nu på skolorna. 2000 trafikskolelärare väntas under året ersätta bland annat de traditionella utbildningskorten, använda sedan urmines tider, med pekplattor.

– Det är en väldigt konservativ bransch där allt måste gå rätt till med hänsyn till bland annat myndigheterna, säger Patrik Jönsson, it-chef på STR.

Det webbaserade verksamhetssystemet knyter samman tre delar i verksamheten: utbildningsuppföljning med eleven i anslutning till lektionen, det administrativa arbetet på körskolan och information till eleven som via en portal eller pekplattan kan logga in och exempelvis studera utvecklingen och boka körtider.

Att rulla ut en lösning till 800 körskolor är en utmaning. På Addpro tycker man sig ha lyckats bra. Utvecklingsprojektet har pågått i 18 månader.

– Vi har arbetat nära skolorna och egentligen bara gjort små förändringar under projektet. Det är fördelen med att jobba agilt och med täta iterationer, det är enkelt att göra ändringar under resans gång, säger Jörgen Pålsson, affärsområdeschef på Addpro.

På STR är man så här långt nöjd och metoden verkar ha fallit väl ut.

– I projektet har ett antal skolor tidigt kunnat komma in med synpunkter. De som kommer in nu är jättenöjda, säger Patrk Jönsson.

STR har inte gått direkt från dåtid till nutid. En webblösning har funnits tillgänglig för trafikskolorna sedan tidigare. Men belastningen på lösningen har varit måttlig.

– Vi har erbjudit en ”semivariant” där man kunnat göra bokningar via webb. Det är en distribuerad databas, men lösningen har inte varit online. Datbasen med bokningar har synkroniserats på kvällarna, säger Patrik Jönsson.

Nu sker utrullningen till landets trafikskolor. Principen är att skolorna ställer sig i kö för det nya verksamhetssystemet. STR räknar med att utrullningen ska vara klar under 2012.

Fakta

STR omfattar 800 trafkskolor
Skolor med nya systemet under inkörning: 40
Skolor så här långt: 50
Antal trafikskolelärare som omfattas: 2000
Andel trafikskolor i landet som är medlem i STR: 80-90 procent.