En gång om året låter Gartner sina analytiker sia om inte bara vilka tekniker och trender som påverkar it-världen under det kommande året, utan under de kommande fem åren. Resultatet är en spretig samling spådomar om allt från skuldkrisen till pekplattor.

Mycket handlar om förhållandet mellan företag och konsumenter, som blir allt mer digitala och ständigt uppkopplade. Detta gör att många affärsmodeller kommer att utmanas, men också att det fortsätter skapas nya vägar till konsumenterna via molnet och sociala medier.

För cio:er och affärschefer blir den största utmaningen att navigera skutan när ekonomin och marknaden svajar. Det gäller också att vara förberedd på att mobilutvecklingen kommer att innebära ett paradigmskifte för många branscher och kräva förändrade affärsprocesser.

– 2011 har många branscher tvingats hantera en envist trög ekonomi som utmanat företagen att balansera de ibland motstridiga kraven på kostnadskontroll och innovation. De marknadsmässiga, ekonomiska, demografiska och tekniska miljöer som företagen möter 2012 kommer att kräva att de är flinka i sina verksamheter. Att vara lättrörlig och införa nya affärsmetoder kommer att vara absolut nödvändigt för att överleva 2012, säger Kimberly Harris-Ferrante, vice vd på Gartner.

Här är ett axplock av de mer långsiktiga spådomar Gartners analytiker gör i den färska rapporten:

  • Till 2015 riskerar 50 procent av företagens it-organisationer att haverera på grund av ineffektiv styrning.
  • Före 2014 kommer mer än en tredjedel av Europas banker ha kollapsat på grund av skuldkrisen.
  • Till 2016 kommer de flesta konsumenter på mogna marknader anse att tillgång till webben i bilen är en nyckelfaktor vid bilköpet.
  • Till 2015 kommer nya externa webb- och molntjänster stå för 25 procent av konsumenternas bankanvändning.
  • Innan slutet av 2014 kommer minst ett socialt nätverk bli en kanal för att sälja försäkringar.
  • Till 2016 kommer fem procent av sökningarna på nätet göras via ljud- och videosensorer istället för skrivna eller talade fraser.