Tieto inleder det nya året med att svara på frågor om det allvarliga drifthaveri som drabbade runt 50 av företagets kunder. Redan på torsdag ska Kammarkollegiet, som ansvarar för statens ramavtal för it-inköp, träffa den krisdrabbade driftleverantören för att få veta vad som egentligen hände den där veckan i november förra året.

– Problemet som Tieto har haft kan hända vilken som helst av it-driftleverantörerna. Vi måste höra med allihop, alla tio, om de har förstått riskerna med den teknik de använder, säger Per-Erik Andersson, ramavtalsansvarig för it-drifttjänster på Kammarkollegiet.

Drygt 700 myndigheter kan avropa från ramavtalet om it-drifttjänster, men exakt hur många som valt Tieto vet inte Per-Erik Andersson. Myndigheterna skriver själva avtal med leverantören och behöver inte gå via Kammarkollegiet. Hittills har bara en kund ringt för hjälp med att tolka avtalet efter haveriet, och det är Region Skåne.

Kammarkollegiet nöjer sig inte med att bara gå igenom Tietos rutiner vid uppgraderingar. I mitten av februari samlar Kammarkollegiet samtliga tio leverantörer som ingår i ramavtalet för it-drifttjänster.

Vad gör ni om ni hittar risker i rutinerna?

– Då kan vi föreslå att leverantörerna undviker oprövade uppdateringar och till exempel testar i skarpt länge under längre tid.

Kan kunderna byta leverantör om de avropar enligt ert ramavtal?

– Då får de säga upp avtalet och det gör man inte hur enkelt som helst för det kan handla om en hel myndighets it-drift. Men det finns klausuler som gör att man kan byta.

Haveriet kan bli en riktigt dyr historia för Tieto. Det tog Tieto fyra dygn innan de största kunderna, som Apoteket, SBAB och flera kommuner, fick i gång sina system igen.

Under haveriets värsta dagar flyttade SBAB alla backuper och drift till de egna servrarna så att kunderna skulle komma åt bland annat sina bankkonton. Det tog sedan tid att testa alla system innan driftansvaret kunde flyttas tillbaka till Tieto.

Efter driftflytten återstår en svårknäckt nöt. Den om skadestånd.

– Vissa delar är glasklara, som hur många procent man får i ersättning för nedtid. Men när det kommer till direkta och indirekta skador måste vi diskutera med Tieto, säger Bo Andersson, cio på SBAB.