Efter en lyckad lansering av Java SE 7, den senaste versionen av Javaplattformen, arbetar Oracle för fullt med Java SE 8 som ska komma nästa år. En viktig nyhet blir en lösning för att modularisera Javaapplikationer. Det arbetet pågår i ett projekt med namnet Jigsaw.

Nu hörs farhågor om att det nya modulsystemet kommer att hamna i konflikt med den lösning för Javamoduler som redan presenterats av organisationen OSGI Alliance.

– Problemet med Jigsaw är att det är ett försök att ersätta ett redan framgångsrikt modulsystem för Java. Det är viktigt att Jigsawlösningarna kan integreras med OSGI-lösningarna, säger Ian Skerret, som representerar den inflytelserika organisationen Eclipse.

Peter Kriens, teknikchef på OSGI Alliance, tycker att Jigsaw bara komplicerar saker.

– Med Jigsaw skapas något som inte passar så bra i Java, säger han.

En räddning för situationen är kanske att det pågår diskussioner om att starta ett projekt med namnet Penrose som syftar till att skapa integrationslösningar mellan Jigsaw och OSGIs modulariseringslösningar.

Vad gäller Oracles ambition att hantera moduler i Javaprogram i allmänhet är kritikerna positiva.

– Det ökar robustheten och flexibiliteten för Javaprogram dramatiskt, speciellt för stora system. Det tillåter större återanvändbarhet och enklare systeminförande, säger Ian Skerret.

Det är alltså frågan om hur modularisering ska införas i Java som det råder delade meningar om.

Fakta

Så här definierar Oracles Mark Reinhold, chefsarkitekt för Javaplattformen, moduler i ett blogginlägg:
”En modul är en samling Javatyper, som klasser och gränssnitt, som har ett namn, kan ha ett versionsnummer, samt har en formell beskrivning av relationer till andra moduler. Förutom Javatyper kan en modul innehålla resursfiler, konfigurationsfiler, egna bibliotek och egna kommandon”.