I september genomförde EU:kommissionen en kontroll av 500 hemsidor som erbjuder lån, kreditkort och andra kredittjänster till privatpersoner. Granskningen ger hela 70 procent av sidorna underkänt för brister i informationen till konsumenterna.

I Sverige gjordes en mer ingående undersökning där 12 av 15 undersökta företag inte uppfyllde kraven i konsumentkreditdirektivet på olika sätt. Exakt vilka sidor som undersöktes redovisas inte.

– Det är väldigt mycket information som måste finnas med när det gäller krediter till privatpersoner. Det saknades standardinformation eller så presenterades den otydligt på de tolv sidorna som fick kritik, säger Maria Grunditz, jurist på Konsumentverket som gjorde undersökningen i Sverige.

Konsumentverket kommer nu att gå igenom sidorna igen för att se om några förändringar skett sedan september. Finns bristerna kvar kommer brev att skickas ut till företagen.