Det ekonomiska läget i Europa är kritiskt. Om Sverige ska ha chans att behålla sin ekonomiska nivå måste vi satsa mer på tillväxt och på gasellföretag, små snabbväxande företag.

En studie från Linköpings universitet visar att gaseller blir företag som vill växa, som vågar satsa utomlands och vill skaffa nya kunder.

En viktig förutsättning för att lyckas är en fungerande it-miljö och en offensiv användning av it. Ge nom att utnyttja it fullt ut kan små företag växa och bli konkurrenskraftiga. It-lösningar kan skapa fler arbetstillfällen, förbättra miljön, minska sårbarheten och öka överlevnaden.

I dag finns olika slags subventionerad rågivning vid nystart och utveckling av företag. Men det finns få initiativ som stöder en ökad it-användning.

Regeringen har inte genomfört någon it-stödande reform sedan subventioneringen av hem-pc 1998, som då bidrog till att höja it-kunskapen hos företagens medarbetare.

I regeringens digitala agenda finns ambitionen att tillvarata it:s potential för att öka företags tillväxt, konkurrenskraft och handel. Regeringen har tillsatt en utredning som ska föreslå åtgärder för att öka småföretags it-användning. Förslaget redovisas den 1 oktober 2012.

Jag välkomnar utredningen, men tidsperspektivet bekymrar mig. Det är nu som ekonomin skakar och det är nu som det krävs konkreta åtgärder för att få fart på företagandet. Det är Fredrik Reinfeldts och regeringens ansvar att hitta en stödform som ger drivkraft i företagen.

Mitt förslag är att införa ett gasellstöd. Dels skulle små företag som vill växa kunna få stöd för investeringar i it, dels skulle stöd kunna ges för rådgivning i samband med investeringar.

De flesta företagare tar för lätt på it. De använder det som ett verktyg som ersätter pennan och förstår inte vikten av väl fungerande it. Det är därför angeläget att de får lära sig mer. Relevant rådgivning om möjligheterna skulle leda till mindre sårbara företag med större chans till skalbarhet, eftersom det viktigaste kunskapskapitalet då inte längre finns endast i huvudet på företagaren själv.

Svenska företag ligger traditionellt i framkant när det gäller it-användning. Problemet är att de flesta ser it som ett sätt att ta hand om historien i stället för att använda verktygen offensivt för marknadsföring, kundrelationer och att utveckla processer och produkter.

Med it-tjänster i molnet är det enkelt att kommunicera och samarbeta inom landet och internationellt.

Företag i Afrika och Indien är på ett helt annat sätt öppna för möjligheterna med it. Om våra svenska småföretag inte får en knuff i rätt riktning är risken överhängande att andra kommer i fatt och springer förbi, när de inte längre stoppas av en bristfällig infrastruktur.

Konkreta åtgärder behövs. Ett gasellstöd för it-investeringar kan ge företagandet en skjuts och bli räddningen för Sveriges globala konkurrenskraft.


Göran Hjelte, vd, IT-Hantverkarna