Jobbiga tester
Måste funka i fyra webbläsare

För några år sedan nöjde sig många sajtägare med att testa sina sajter för Microsofts webbläsare Internet Explorer. Det går inte längre, eftersom konkurrerande webbläsare som Googles Chrome, Mozillas Firefox och Apples Safari kapat åt sig större marknadsandelar, se diagram här intill.

De tvingas testa en sajt på alla populära webbläsare, om de vill att så många besökare som möjligt ska kunna ta del av sajten. Det finns nämligen åtskilliga skillnader mellan hur webbläsarna fungerar, inte minst vad gäller moderna html5-funktioner.

Det här innebär att testerna blir dyrare och kräver mer personal och utrustning.

Tid är pengar
Mer personal eller försening

Eftersom testerna av sajter blir mer omfattande finns risken att projekten för att skapa sajterna blir längre. Eftersom många webbentreprenörer lever på att agera snabbt med att erbjuda nya tjänster finns risken att de missar affärsmöjligheter.

Alternativet är att sjösätta sajter som kan orsaka problem för många besökare.

Ett sätt att lösa det här problemet är att, till ökade kostnader, rekrytera mer personal och skaffa mer utrustning. Risken med den strategin är att dra på sig överkapacitet för andra tillfällen. Här kanske det finns en möjlighet för specialiserade företag att sköta testerna.

Omodern teknik
Trögt för html5

Eftersom webbläsarna skiljer sig åt vad gäller hur moderna html5-funktioner införts tar det längre tid för nya funktioner att slå igenom på sajterna.

Det innebär att innovationstakten avtar.

Exempel på sådana funktioner är avancerad grafik och video direkt i webbläsaren, lokal lagring av data och avancerade kontroller av data som matas in i formulär.

Att html5-funktionerna inte tas i bruk innebär vidare att utvecklare fortsätter att använda äldre lösningar som är knutna till de olika webbläsarna för att skapa modern funktionalitet.

I ett längre perspektiv innebär det också en mindre chans för att html5, som är tänkt att vara plattformsoberoende, tar över som ledande teknik för att utveckla applikationer i allmänhet.

Versionskoma
Gammalt och nytt blandas

Det handlar inte bara om att flera olika webbläsare är populära. Eftersom konkurrensen ökar anstränger sig leverantörerna att ofta släppa nya versioner. Följden blir att flera olika versioner av de flesta webbläsare, med skillnader sinsemellan, används. Det innebär att det krävs ännu fler tester och att det blir ännu svårare att ta moderna, standardiserade funktioner i bruk.

Ett exempel på de här problemen är att många användare av Internet Explorer länge fortsatte att använda version 6. Google är med Chrome den leverantör som har lyckats bäst med att få sina användare att uppgradera till den senaste versionen av webbläsaren.

Mobiler krånglar till
Ännu fler versioner att testa

Att allt fler användare besöker webbplatser med sina mobiler och pekplattor innebär att situationen blir än mer krånglig.

Det handlar inte bara om att det finns generella skillnader mellan design av sajter beroende på om användaren sitter vid en dator eller använder en mobil enhet. Det finns även skillnader mellan olika webbläsare för mobila enheter.

Följden blir, återigen, att fler jobbiga tester måste genomföras.