En stor del av de studier som tidigare har genomförts relaterar ofta teamarbetets resultat i form av prestationer eller annat till individuella faktorer.

Stefan Nordqvist lade nyligen fram en avhandling vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, som belyser just hur arbetsutformningen i team påverkar individens arbetsvillkor och upplevelser av arbetet.

Avhandlingen bygger på fyra studier avseende bland annat team i cadcam-projekt, projektteam och självhanterande team.

En central slutsats är att arbetsutformningen kan ha en positiv påverkan på individens arbetsupplevelse, samt att sociala faktorer har en påverkan på de anställdas upplevelser av teamarbetet. Samtidigt finns en risk för konflikter som en följd av hög arbetsbelastning.

För att teamarbete ska upplevas positivt krävs samtidigt att organisationen i övrigt anpassas, framför allt när det gäller arbetsorganisation och strategisk inriktning.

Fakta

Titel: Team-based organizations - working conditions and methods in project teams and self-managing groups.
Framlagd av: Stefan Nordqvist.
Handlar om: hur arbete i team påverkar och påverkas av olika omgivningsfaktorer i företaget.