Stop Online Piracy Act, Sopa, är en samling lagförslag i USA som syftar till att utöka möjligheterna att bekämpa piratkopiering på nätet. Lagförslagen har möts av hård kritik. En av de mest kontroversiella delarna handlar om att internetleverantörer ska tvingas blockera visst innehåll på utländska webbplatser, det vill säga en blockering på dns-nivå. Nu vinner motståndarna en delseger då mannen bakom Sopa, kongressledamoten Lamar Smith, säger följande i ett pressmeddelande:

– Efter att ha rådfrågat branschgrupper över hela landet känner jag att vi bör ta bort dns-blockering från Sopa så att kommittén kan fortsätta att utreda frågorna kring det här förslaget. Vi kommer fortsätta att leta efter sätt att förhindra utländska webbsidor att sälja och distribuera olagligt innehåll till konsumenter i USA.

Sopa verkar dessutom inte komma upp för omröstning inom den närmaste tiden. Kort efter Lamars uttalande sa kongressledamoten Darrell Issa att det inte blir någon omröstning förrän det finns större enighet kring förslaget. Darrell Issa säger vidare att Sopa har fundamentala brister.

Sopa får kritik från stora webbföretag som Google, Yahoo och Facebook likaväl som förespråkare för internets frihet. Googles Eric Schmidt har jämfört dns-blockeringen av utländska sidor, som nu alltså stryks ur förslaget, med hur Kina censurerar politiska åsikter på internet.