För ett par år sedan blev svenska elektroniktillverkaren Note, med dotterbolag i både Europa och Asien, en av Googles verkliga prestigekunder. Orsaken var att Note, från att ha varit en traditionell Microsoftkund, gick över till att använda Google Apps. I dag är nästan allt molntjänster, men nu är det Office 365 som gäller. Google Apps är helt bortplockat.

Införandet av Office 365 är helt genomfört och Mikael Johansson, som är it-chef på Note, är nöjd. Totalt rör det sig om 700 licenser.

– Implementationen har gått över förväntan. Trots förbättrad funktionalitet räknar vi med att kostnaderna blir desamma, säger han.

Det innebär att Outlook, Sharepoint och Lync är i drift. Det som kanske överraskar mest är att kommunikationsprodukten Lync oväntat snabbt har tagits i bruk inom koncernen.

– Den har på kort tid blivit en populär plattform för videokonferenser.

Det enda som nu är kvar i drift hos DGC är Episerver, men det ska snart också över till Office 365.

– För funktionerna vi har i dag behöver vi inte Episerver. De kan köras i Sharepoint.

Förutom kostnadsmässiga argument, det är inte gratis att köra Google Apps, var det kraven på bättre funktionalitet som avgjorde till Office 365:s fördel. Men det mest avgörande var kraven på integration.

– Google har ingen motsvarighet till den djupa integration som finns mellan Outlook, Sharepoint och Lync.

Mikael Johansson upplever också att det är onödigt svårt att hitta information om Googles produkter och att Googles centraliserade servicemodell ibland är alltför förenklad.

– Ibland behöver man teknisk hjälp och då behöver man som kund prata med någon som är insatt i ens verksamhet.

Därför valde Note att samarbeta med konsultbolaget QSI, som är en relativt liten Microsoftpartner.

Ytterligare ett skäl som gör att företag lämnar Google är att informationen i gratisversionen av e-postprogrammet används. Det, tillsammans med högre krav på stabilitet och kompabilitet, fick en annan kund, webbföretaget Web Convert Media att gå över till Office 365.

– Vår verksamhet är omöjlig med en tredje part mellan oss och kunden, säger Jude Ternstedt, som är vd på Web Convert Media.

CS har sökt Google för en kommentar, men enligt uppgift finns det ingen i Sverige som har helhetsbilden. Där-emot uppger en talesman i Danmark via mejl att ”Google Apps är en omfattande svit verktyg för kommunikation och samarbete som används av företag av alla storlekar och inom alla branscher runt om i världen”.