Området test har utvecklats kraftigt de senaste tio femton åren. Det som en gång mer kunde beskrivas som en aktivitet utgör i dag en viktig yrkesgrupp med stort mandat i mjukvaruutvecklingen. Det konstaterar Jörgen Damberg. tidigare verksam inom Swedish Association för Software Testing, SAST, i flera år, och som är testkonsult på företaget Claremont.

– Det är stor skillnad. Förr sågs vi testare mer som sadister av utvecklarna, men numera blir vi lyssnade på i projekten. Det är samtidigt svårare att vara testare i dag eftersom förväntningarna är högre. Kravet på specialisering ökar ständigt och det blir allt viktigare med certifiering.

Eftersom upplevelsen i slutändan har blivit allt viktigare gör man utöver vanliga mjukvarutester även säkerhetstester, prestandatester och användbarhetstester.

Fler utvecklare söker sig till testyrket, men även projektledare eller beställare är en bra bakgrund för den som ska jobba med test. Men kravlistan tar inte slut där. Utöver den tekniska kompetensen ska testaren helst ha personliga egenskaper som passar in i rollen, påpekar Fredrik Scheja, ansvarig för Sogetis testcenter i Lund.

– En testare ska vara väldigt förstående, ha förmågan att sätta sig in i olika roller och förstå olika synvinklar. Han eller hon måste också kunna prata med alltifrån utvecklare till styrgrupper och beställare. Med andra ord kunna diskutera såväl buggar som affärspolitik.

Eftersom företagen har behov av att förnya eller införa flera system, samtidigt som de har kortare tid på sig att göra produkten färdig, har efterfrågan på test ökat kraftigt på marknaden.

System Verification är ett av de testkonsultföretag som vuxit kraftigt det senaste året. Med 50 nya medarbetare ökade de sin personalstyrka med 45 procent under perioden. För att få in de bästa testarna väger bolagets vd Hamdija Jusufagic in de personliga egenskaperna lika tungt som de faktiska meriterna.

– Som testare ska man vara diplomatisk, ha lätt för att både lära och lära ut samt ha social kompetens, säger han.

Men även om kraven på testarna ständigt ökar, har förutsättningarna för yrkesgruppen också förbättrats på många sätt.

– Vi jobbar med betydligt modernare verktyg än för 15 år sedan. Det finns också en annan mognadsgrad hos kunderna och ett medvetande om yrket, säger Hamdija Jusufagic.