I ett pressmeddelande uppger Wikipedia att den engelska delen av tjänsten kommer att stängas ned under 24 timmar onsdagen den 18 januari. Tilltaget är ett försök att stoppa den amerikanska antipiratlagen Sopa.

Sopa (Stop Online Piracy act) är ett amerikanskt lagförslag som är tänkt att ge myndigheter större möjligheter att bekämpa piratkopiering på internet. Lagförslaget har emellertid mötts med stor kritik då internetleverantörer kan tvingas att blockera utländska webbplatser på myndigheternas begäran. Blockeringen skulle ske på dns-nivå, något som Googles Eric Schmidt jämför med hur censuren i Kina fungerar.

I går meddelade den amerikanska kongressledamoten Lamar Smith i ett pressmeddelande att lagförslaget har reviderats och kommer inte längre att innefatta blockering på dns-nivå.

I det amerikanska representanthuset råder det nu stor oenighet kring frågan och enligt majoritetsledaren Darrell Issa kommer lagförslaget att läggas på is fram till dess att representanterna får klarhet i hur lagtexten ska omformuleras.

Wikipedias medgrundare, Jimmy Wales, är dock starkt kritisk till lagförslaget och vill att det skrotas helt.

– Det här är en drastisk åtgärd för oss, och även om vi beklagar att användarna inte kommer ha tillgång till Wikipedia så kan vi inte bortse från att Sopa äventyrar yttrandefriheten i USA och utomlands, skriver Wikipedia i ett pressmeddelande.

Förutom Wikipedia kommer bland annat Reddit, Mozilla och Wordpress att utföra liknande handlingar på onsdag.