Det spreds spam via servrar med anknytning till Telia, något som fick America Online att returnera e-post som skickades till den amerikanska jättens abonnenter från Telia-abonnenter.

Nu har AOL släppt på spärrarna och idag vidtar Telia mått och steg för att problemet inte ska uppstå på nytt.

- Telia vidtar kraftiga åtgärder för att komma till rätta med den del av spam som kallas mail relay, förklarar Jan Sjöberg, presschef på Telia.

- Vi hoppas på det här sättet dra en lans mot spam, säger Jan Sjöberg.

Kör "öppna" e-postservrar
Mail relay är när "öppna" e-postservrar används för att sprida spam. Och Telia har funnit att alldeles för många av företagets abonnenter kör e-postservrar som är dåligt skyddade och därför kan utnyttjar för spamspridning av en tredje part.

Vid lunchtid idag börjar Telia införa ett tekniskt skydd som omöjliggör e-postskickade från egna servrar för företagets bredbandsabonnenter. Det bredbandsavtal företaget ingår med abonnenterna tillåter inte egna servrar med telejätten har hittills sett mellan fingrarna.

- Någon förändring av abonnemangen är det inte fråga om, snarare att vi tillämpar villkoren, påpekar Jan Sjöberg.

Skyddet ska vara infört fullt ut i eftermiddag om tidplanen håller.

Enligt Jag Sjöberg kommer Telia att informera sina abonnenter om den striktare policyn på företagets webbplatser och kundcenter.