Anders Granberg, som är vd för det nybildade bolaget North Sweden Datacenter Locations, drar till USA för att locka fler datacenterföretag till Sverige. Han går i spetsen för en delegation med åtta personer, bland annat Karl Petersen som är kommunalråd i Luleå och Matz Engman, som är vd för Luleå Näringsliv. Företaget har grundats av kommunerna i Luleå, Boden och Piteå. Målet är att locka fler stora datacenter, i klass med jätteaffären med Facebook, är det tänkt. Resan startar i Palo Alto, med flera möten med bland annat Facebook och avslutas i Oregon en vecka senare.

– Vi vill dels ägna oss åt kundvård, att träffa Facebook och lära oss mer om att driva deras datahallar och få ännu bättre relationer med företaget. Vi kommer även att prata med ett antal andra företag, där flera besök är inplanerade, säger Anders Granberg.

Införsäljningen till nya etableringar sker under epitetet The Node Pole, med anspelning på tillgången till fri naturlig kyla och låga elpriser, samt det redundanta elnät som har byggs upp för att serva den lokala industrin. Granberg är entusiastisk, men vill inte gå in exakt på vilka de övriga inplanerade företagen är.

– Det blir mycket konstiga spekulationer. Alla andra aktörer som har behov av billig energi, med omfattande datadrift och som är lägesoberoende kan komma ifråga. Det är ju knappast finansbolag, eftersom de måste finnas nära handelsplatserna, säger han.

I december ska Facebooks nya datacenter stå klart och börja tas i drift. Taket till datacentret utanför Luleå täcker redan en dryg femtedel av lokalen. Redan finns mark tillgänglig i Piteå och Boden där det enligt Granberg går att sätta spaden i jorden direkt.

– I dagsläget är datacenterdrift en marknad som ökar från 200 miljarder dollar till 230 miljarder dollar världen över på årsbasis. Någon av de miljarderna ska väl kunna få över till Sverige, säger han.

Som jämförelse lyckades North Carolina genom att locka till sig en handfull datacenter locka till sig investeringar i klassen 20 miljarder dollar över en fyraårseperiod, för några år sedan.

– Vi i Sverige måste ta för oss mer på detta område. Från början var vi regioner Skåne, Göteborg och Luleå, som började titta på detta. Sedan har vi gått från en liten verksamhet till att bli ett allt mer tydligt intressant och växande affärsområde som inte har funnits tidigare, säger han.

Fakta

Syftet med USA-resan är att träffa nya bolag, planera samarbetet med Facebook och hitta nya former för samarbete mellan Facebook och lokala aktörer. Ambitionen är att få in fler serverhallar till Piteå, Luleå och Boden. Samarbetet sker ihop med landstinget och Luleå Näringsliv i lokaliseringsbolaget North Sweden Datacenter Locations där Anders Granberg är vd.
Mer information finns på www.thenodepole.com