Det finns ett stort sug efter molntjänster bland svenska företag och myndigheter, särskilt från Google. Men som vi kunde beskriva i Computer Sweden 17/1 -12 är molnjättar som Google dåliga på att tillgodose de lokala kraven.

Framför allt handlar det om en rädsla för vad som händer med informationen: vem har tillgång till den och var?

Dessutom är webbföretagen ökända för opersonlig och långsam support. Microsoft, med ena foten kvar i dengamla världen av licensprogram, har visat sig vara betydligt bättre på det.

Molnföretagen borde titta på hur Microsoft jobbar med sitt omfattande partnernätverk, från vilket det är lätt för kunderna att få stöd. Inte konstigt att många större företag och organisationer som har tittat på Google Apps byter till Office 365.

Datainspektionen slog i höstas fast att Stockholmskommunen Salems satsning på Google Apps bryter mot lagen, närmare bestämt de stränga reglerna i personuppgiftslagen som alla myndigheter måste följa.

Google och de andra stora molnföretagen måste bli bättre på att anpassa sina tjänster efter lokala regler. Dessutom måste de skaffa sig en betydligt bättre förståelse för lokala affärs- och verksamhetskrav.

Det är intressant att Google har anpassat sina tjänster till statens krav i USA. För tillräckligt stora marknader går det alltså bra. Om Google inte vill göra det på mindre marknader, som den svenska, borde i stället mindre leverantörer kunna hitta en affär i det.

De lokala outsourcingleverantörerna har stor potential i sammanhanget. De är redan bra på lokala anpassningar. Det finns också lovande initiativ, som Logicas rakt igenom svenskproducerade outsourcingtjänst för myndigheter. Det här kan möta kraven på större kontroll över informationen.

Googles datacenter i Finland är en viktig pusselbit i sammanhanget, men molnleverantören skulle behöva gå mycketlängre än så. Att handla svenskt är inget självändamål, men om Google och de andra inte skärper sig kan det komma att bli en nödvändighet.