Nackas skadeståndskrav är fortfarande preliminärt och kan justeras i takt med att sifferuppgifter kommer in från olika delar av kommunen, understryker Mats Bohman, administrativ direktör på Nacka kommun.

– Men förhandlingen med Tieto är inledd och de har nu tagit emot de här beräkningarna, säger han.

Nacka kommun hör till den grupp av drygt 50 företag och myndigheter som drabbades hårt av outsourcingleverantören Tietos jättehaveri före jul.

Nu är kommunen klar med en första beräkning av hur stora extrakostnader den drabbades av till följd av haveriet. Det skadeståndskrav som nu lämnats över till Tieto ligger på åtta miljoner kronor.

Det är ännu oklart hur stora skadeståndskrav de andra drabbade outsourcingkunderna riktar mot Tieto.

Eftersom flera stora aktörer som SBAB, Apoteket och Bilprovningen ingår i kretsen av skadedrabbade kan slutnotan mycket väl hamna i hundramiljonerkronorsklassen.

Huvuddelen i Nackas krav bygger på extrakostnader för manuellt arbete som kommunen tvingades till när it-systemen slocknade.

– När systemen gick ner fick vi gå över på manuella rutiner vilket ledde till att arbetsuppgifter tog mycket längre tid, säger Mats Bohman.

Ett av systemen i Nacka som slutade fungera var Skolportalen. Systemet gick ner den 25 november och var inte fullständigt uppe igen förrän den 4 januari. Skolportalen ger bland annat kommunens lärare tillgång till informationen om skolelevers provresultat.

– Eftersom haveriet inträffade mitt i lärarnas arbete med att sätta betyg tvingades de ta till manuella rutiner. Det gjorde att deras arbete tog betydligt längre tid än det annars skulle ha gjort. Även socialtjänsten tvingades gå över till manuella rutiner, vilket gjorde att även deras arbete drabbades av förseningar, säger Mats Bohman.

Fakta

De drabbade kunderna kan kräva nedsättning av avgiften som de betalar till Tieto. Storleken regleras i outsourcingavtalet.

Därutöver kan de kräva skadestånd för merkostnader de drabbats av på grund av driftstörningarna.