Miljöpartisten och riksdagsledamoten Maria Ferm lyfter frågan om signalspaningen i en fråga riktad till justitieministern. Detta sedan CS publicerat uppgifter om att Försvarets Radioanstalt prickats inte mindre än fyra gånger under 2011 av Siun, den myndighet som granskar den kontroversiella signalspaningen.

”FRA-lagen innebär massövervakning av svenska medborgare. Att det finns brister vad gäller FRA:s hantering av personuppgifter och integritetsbestämmelser är djupt allvarligt. Inte minst i en tid då det samtidigt kommer förslag om utvidgning av FRA:s mandat”, skriver Maria Ferm.

Hon kräver vidare att Beatrice Ask svarar på hur hon ska säkerställa att FRA i framtiden ska följa det regelverk som finns.

Siun, Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, genomförde 13 kontroller under fjolåret och hittade felaktigheter vid fyra av dem. Bland annat ska information ha skickats vidare till Säpo utan tillräcklig motivering och FRA ska ha slarvat med att rensa i databaser.