Senaten har efter gigantiska webbprotester valt att senarelägga en omröstning om lagförslaget, meddelar majoritetsledaren Harry Reid. Det omtvistade lagförslaget som fått stora delar av webben att protestera består av två delar, Pipa, Protect ip act och Sopa, Stop online piracy act.

Beslutet att skjuta upp senatens röstning gäller det första av de två lagförslagen och innebär att omröstningen, som skulle ha skett på tisdag, skjuts upp på obestämd framtid.

Protesterna, som bland annat innebar att webbplatserna Wikipedia och Reddit stängdes ned tillfälligt, fick ett stort antal senatorer att svänga i frågan. Lagförslagen är framtagna för att ge upphovsrättsinnehavare omfattande rättigheter att stoppa innehåll på nätet som de anser kränker deras upphovsrätt. Fler än 25 senatorer har rest invändningar mot förslaget.

Mer än 10 000 webbplatser deltog i protesterna mot Pipa. Harry Reid är anhängare till förslaget och anser att de meningsskiljaktigheter som har uppstått kan lösas.

På websajten Opencongress.org som bevakar den amerikanska kongressen har 45 senatorer meddelat att de är motståndare till, eller lutar åt att rösta mot Pipa-förslaget. 32 senatorer uppger sig stöda förslaget. Minst 60 röster för förslaget behövs för att få slut på debatten i senaten och för att rösta igenom det.