7/3 är det dags för presentation av SQL Server 2012, skriver ZD Net. Om det innebär att produkten blir tillgänglig eller ej återstår att se.

Bland punkterna som ska tas upp under presentationen märks hantering av stora datamängder, så kallad big data, nya analys- och visualiseringsverktyg, samt hantering av strömmande händelser.

Redan i den sista förhandsversionen, Release Candidate, som kom i november visades förbättringar för tillgänglighet och möjligheten att kopiera ögonblicksbilder, så kallade snapshots, av databaser till Microsofts moln Azure.