Trenden med att alla elever ska ha en egen dator har fått rejält fäste i Sverige där många skolor väljer att leasa skoldatorerna. Det finns dock exempel på skolor som väljer en lite annorlunda modell.

I Hudiksvalls kommun har man köpt egna datorer som kostar knappt 3 000 kronor och får därmed hälften så höga totalkostnader jämfört med grannkommunen Söderhamn.

Barn- och utbildningsförvaltningen i Söderhamn får betala en hyra på cirka 4 000 kronor per år och dator vilket ger en kostnad på närmare 12 000 kronor på tre år. Det kan jämföras med Hudiksvalls kostnad som uppgår till mindre än hälften när driftskostnaden är inkluderad.

Förutom att det blir billigare att köpa datorer jämfört med ett leasingavtal har Hudiksvall kunnat pressa priset genom att välja kostnadsfria program och operativsystem. I dagsläget är det 500 elever på kommunens högstadieskola och gymnasieskola som försetts med en bärbar Linuxdator och fler är på gång.

Lars Furubom, projektutvecklare på Hudiksvalls kommun, säger att man inledningsvis provkörde Suse Linux men sedan valde att satsa på Ubuntu. Till sin hjälp tog man sedan konsultbolaget Redpill Linpro som konfigurerade en Ubuntuvariant som man kallar Hubuntu där H står för Hudiksvall.

– Hela idén bygger på att eleven själv ska kunna hantera ominstallationen av datorn om så behövs. Så nu har vi en system där vi, när vi vill bota om, kopplar upp datorn mot ett speciellt uttag på respektive skola och trycker F12 för omboot, berättar Lars Furubom.

Han uppger att satsningen på Hubuntu innebär att skolornas it-budet ligger på samma nivå nu jämfört med tidigare då man hade betydligt färre, stationära datorer som var uppställda i särskilda klassrum.

– Trots att antalet datorer var betydligt färre var kravet på support mycket högre då. Vi kommer i slutändan att göra en besparingar på sjusiffriga belopp där vi omfördelar från att ha haft sex sju elever per dator till varsin dator inom samma budget, säger Lars Furubom.

Fakta

1 800 elever i Hudiksvalls kommun ska få datorer som bygger på Ubuntu Linux samt ett skräddarsytt programpaket. Det kallas Hubuntu och bygger på öppen källkod. Kostnaden för en treårsperiod uppgår till cirka 4 500 kronor per dator inklusive drift och nätverk.