Många stora företag och organisationer ligger i startgroparna för att byta hela eller delar av sina affärssystem. Finanskrisen 2009 har skapat ett stort uppdämt behov.

Den stora boomen kommer år 2013 och 2014, tror experterna. Då sker en fördubbling av antalet nyinstallationer, enligt uppskattningar från bland andra analysföretaget Radar Group.

Ett normalår är marknaden för affärssystem och närliggande mjukvara värd 6,5 miljarder kronor. Den siffran har legat stilla i flera år, med en nedgång under finanskrisen 2009. Men nu skjuter investeringarna fart. Mellan 2013 och 2015 handlar det om ökade investeringar för närmare 1,5 miljarder kronor, enligt Radar Group.

I bakgrunden lurar den gamla skräcken för den så kallade millenniebuggen i slutet av 1990-talet. Rädslan var stor för att mängder av system skulle sluta fungera på grund av felaktig hantering av årtalet 2000. Leverantörer och konsulter var inte sena med att göra sig en hacka på kundernas oro, med en flod av hastigt genomförda projekt som resultat.

– Det var helt exceptionellt många byten åren 1997–1999. Årsskiftesproblematiken var väldigt dramatisk, säger Jonas Andersson, affärssystemsutredare på rådgivningsföretaget Herbertnathan & Co.

Stressen över millennieskiftet ledde också till snabbt genomförda projekt, vilket drog ner kvaliteten märkbart.

Ruschen gynnade de svenska tre I:na – Intentia, IBS och IFS. Företagen växte från bara några hundra anställda till tusentals. De flesta var oerfarna och kvaliteten blev därefter.

– Många kunder blev så exceptionellt brända så de sade: Aldrig mer!

Sammantaget ledde det till att affärssystemen fick leva längre än vad som var tänkt, helt enkelt eftersom kunderna drog sig för att starta nya omfattande projekt. Till det kom finanskrisen 2009 som satte stopp på den konjunkturkänsliga affärssystemsmarknaden.

Den planerade livslängden på fem till sju år dubblades till upp till 14.

Även under 2012 är det ekonomiska läget osäkert, men systemen börjar nu bli så gamla att många inte kan vänta längre.

– De gamla systemen klarar inte dagens krav. Dessutom är de för dyra, säger affärssystemanalytikern Sören Janstål på Data Research Dpu.

De flesta experter tror att rädslan för jätteprojekt och utvecklingen mot mjukvara som tjänst påverkar de närmaste årens införanden.

Fler kommer stegvis att byta ut funktioner, i stället för att genomföra dramatiska systembyten. Processer som kundvård, crm, och personalvård , hr, läggs till exempel allt mer i molnbaserade system.

Det kan mycket väl innebära att kolosserna styckas upp i flera mindre bitar från flera olika leverantörer.

Fakta

Äldre tiders programmerare hade inte hade räknat med att deras system skulle ha en så lång livslängd att de skulle finnas kvar till år 2000.

Därför var systemen inte designade för årtal med fler än två siffror. År 1900 blev då år 00, medan år 2000 skulle tolkas som 100, eller inte kunna tolkas alls.

Det skulle kunna medföra systemkrascher i enorm skala, ansåg olyckskorparna.