Apoteket
Från Lawson till Oracle

Apoteket byter just nu ut 14 år gamla Lawson mot Oracles affärssystem.

– Vi införde Lawson 1998. Det fanns en oro för årtalsbuggen och därför gjorde vi en uppgradering inför millennieskiftet, säger Kristin Maddison, ekonomichef på Apoteket.

Butikssystemen började bytas i februari 2011. Vid årsskiftet produktionssattes det nya ekonomisystemet. Till hösten ska systemen för order, lager och fakturahantering vara klara.

– I samband med omregleringen sålde vi av två tredjedelar av apoteken och under en övergångsperiod skulle köparna utnyttja våra butikslösningar. Vi var tvungna att byta ut vårt gamla recept- och butikssystem före den 31 december 2011, säger Kristin Maddison.

Apoteket har en butikslösning från Oracle och ville ha samma plattform även på ekonomisystemet.

– Att vi inte har bytt tidigare beror på att det är komplext och dyrt.

H&M
Från A+ till SAP

H&M kör 20 år gamla A+ som ekonomisystem och till det olika kringsystem. Nu är klädkejdan inne i ett jätteprojekt för att i stället införa SAP.

– Vi får problem med dagens ekonomisystem ju längre utanför Norden vi kommer, det blir mycket handpåläggning, säger Anders Jonasson, ekonomichef.

De olika sammanlänkade systemen hanterar i dag allt från redovisning till lagerhantering och kassasystem.

– SAP klarar väldigt mycket och vi får se hur mycket vi ska använda, men SAP ska vara vår huvudplattform.

Garo
Från Movex till Axapta

Gnosjöföretaget Garo tillverkar elektriskt installationsmaterial.

Nu byts det tolv år gamla Movex och ett dussin kringsystem ut mot Microsofts Axapta. Projektet har pågått i ett år och är i slutskedet.

– När vi införde Movex i slutet av 1990-talet fanns helt klart millenniebuggen med i bilden, säger ekonomichefen Lars Kvarnsund.

Huvudorsaken var däremot att Garo ville hitta ett system som klarade verksamhetskraven.

– Under åren har det blivit ett lapptäcke av kringsystem.Det fungerar inte att uppdatera artikelnummer i åtta olika system, det är alltid någonstans man missar.

Nilson Group
Egenutvecklat byts bit för bit

Skokoncernen Nilson Group kör Iscala som ekonomisystem och Oracles beslutsstöd. I övrigt ett 15 år gammalt egenutvecklat affärssystem.

– Vi tar en ny del varje år. Just nu byter vi ut e-handelssystemet, säger it-chefen Torsten Balslev.

– Men det är inte gratis, så det måste finnas väldigt bra affärsskäl när vi byter ut någonting.

Den nya plattformen är Hybris. Systemet börjar användas i mars och projektet har pågått i ett halvår. Nästa steg är att se över sortimenthanteringssystemet.

Hako Ground & Garden
Från Scala till SAP

Gräsklippartillverkaren Hako Ground & Garden är dotterföretag till tyska Hako-Werke och startade projektet i augusti. I mars ska det vara klart.

– Eftersom moderbolaget byter är vi mer eller mindre tvingade att byta själva, säger it-chefen Hans Valdemarsson.

– Det är svårt att göra kopplingar till e-handelssystem, e-fakturor och så vidare på ett enkelt sätt.

Sverige är först ut med bytet, Norge och Finland följer efter i maj.