Eftersom Java för vanliga datorer och Java för mobiler förväntas bli allt mer lika är det inte vettigt med två olika kommittéer för att styra utvecklingen. Det tycker Oracle som har skrivit ett förslag om att slå ihop de båda kommittéerna. I dag finns det en kommitté för Java SE och Java EE, standardversionen av Java och serversionen, och en för Java ME som är mobilversionen.

Förslaget har lämnats till JCP, se faktaruta, som är organisationen som styr utvecklingen av Java. Om det antas och sammanslagningen blir ett faktum kommer antalet kommittémedlemmar att minskas. Varken Oracle eller något annat företag eller organisationen ska få ha mer än en medlem i den nya, sammanslagna kommittén.

Det här förslaget kan ses som det andra av tre i en strävan att reformera JCP. Det första som antogs förra året gick på att göra arbetet med att fastställa specifikationer för Java öppnare.

Det tredje förslaget som inte lämnats än förväntas innehålla komplexa förändringar avseende villkoren för att delta i arbetet med att skapa specifikationer. Det finns tecken som tyder på att ett sådant förslag kan bli kontroversiellt.

Fakta

Plattformen och språket Java ägs av Oracle, men nya versioner, inklusive delstandarder, fastställs av organisationen JCP, Java Community Process.