Vad är Acta-avtalet?
Acta är ett handelsavtal som reglerar immaterialrätt, alltså till exempel patent och upphovsrätt. Till stor del handlar avtalet om otillåtna kopior av medicin eller andra fysiska varor, men även upphovsrätt i digitala sammanhang, med andra ord hur piratkopiering på nätet ska stävjas.

Acta-avtalet har varit på tapeten under flera års tid. Nyligen, i kölvattnet av protesterna mot de amerikanska lagförslagen Sopa och Pipa, blossade diskussionerna om det upp igen.

Är avtalet godkänt nu?
Nej. EU och 22 av medlemsländerna skrev under avtalet i torsdags, men det innebär inte något slutgiltigt godkännande utan snarare en slags avsiktsförklaring. Både Europaparlamentet och ländernas egna parlament, i Sverige alltså riksdagen, ska säga sitt innan förhandlingarna är avslutade.

Innebär Acta censur av nätet?

Tidigt under Acta-förhandlingarna, som skedde i hemlighet, läckte dokument med dramatiska förslag om hur operatörer skulle hållas ansvariga för vad deras användare gör på nätet. Det fick många att oroas över att både sajter och användare skulle stängas av från nätet, om de misstänktes syssla med piratkopiering.

Men i det dokument som nu behandlas är dessa krav kraftigt nedtonade och innebär knappast några hårdare regler för svensk del. I avtalets inledning sägs dessutom att länder själva får avgöra vilka metoder som används för att implementera det.

I avtalet finns en skrivelse liknande Ipred-lagen, som kräver att operatörer avslöjar vem som står bakom en viss ip-adress som används för piratkopiering. Acta säger dock att ett land ”kan” – inte ”måste” – rätta sig efter det. Samtidigt finns krav på att länder ska lagstifta mot att ”kringgå tekniska åtgärder” som används för att skydda verk, vilket antyder att det ska bli kriminellt att knäcka kopieringsskydd.

Varför är det kontroversiellt?
Dels på grund av förslag som har figurerat i förhandlingarna, se ovan. Men kanske framförallt eftersom förhandlingarna länge hölls hemliga. Det krävdes att dokument läckte ut för att allmänheten skulle få någon insyn i vad som diskuterades. Detta är inte ovanligt i samband med förhandlingar om handelsavtal.

Kommer operatörer tvingas blockera Pirate Bay?
Faktum är att det redan i dag finns lagar både i Sverige och i andra EU-länder som kräver liknande åtgärder. Redan 2009 beordrades operatören Black Internet att stänga av uppkopplingen till Pirate Bay eftersett beslut i Stockholms tingsrätt. I bland annat Finland har operatörer beordrats att blockera Pirate Bay för sina användare. Inget av dessa domstolsbeslut krävde några nya lagar från Acta.

Kommer Sverige stifta nya lagar?
Troligtvis inte, även om det är för tidigt att ge något definitivt svar på den frågan. Justitiedepartementet gör i dag bedömningen att Sveriges lagstiftning inte behöver ändras för att stämma överens med krav eller uppmaningar i Acta.

Hur uppstod Acta-avtalet?
Bakgrunden är försök inom Wipo, FN-organet för immaterialrätt, att skärpa skyddet för till exempel patent och upphovsrätt. Flera länder, inte minst utvecklingsländer, motsatte sig hårdare regler och förhandlingarna strandade. Även om Världhandelsorganisationen mötte förslagen motstånd. Acta är ett mer fristående avtal som länder har anslutit sig till oberoende av Wipo och Världshandelsorganisationen.

Vad är nästa steg?
Den svenska regeringen kommer nu analysera avtalet och dra slutsatser om vad det innebär för svensk del. En promemoria ska offentliggöras i vår och gå ut på remiss. Den svenska regeringens hållning är att de länderna måste få fatta sina beslut innan ett centralt EU-beslut fattas.

Källor: Daniel Westman, forskare i rättsinformatik vid Stockholms universitet, Malin Bonthron, enhetschef för immaterialrätt på Justitiedepartementet.