Vad är Actaavtalet?

Acta är ett handelsavtal som reglerar immaterialrätt, alltså till exempel patent och upphovsrätt. Till stor del handlar avtalet om otillåtna kopior av medicin eller andra fysiska varor, men även upphovsrätt i digitala sammanhang, med andra ord hur piratkopiering på nätet ska stävjas.

Är avtalet godkänt nu?

Nej. EU och 22 av medlemsländerna skrev under avtalet i torsdags, men det innebär inte något slutgiltigt godkännande utan snarare en slags avsiktsförklaring. Både Europaparlamentet och ländernas parlament, i Sverige riksdagen, ska säga sitt innan förhandlingarna är avslutade.

Innebär Acta censur av nätet?

Tidigt under Actaförhandlingarna, som skedde i hemlighet, läckte dokument med dramatiska förslag om hur operatörer skulle hållas ansvariga för vad deras användare gör på nätet. Det fick många att oroas över att både sajter och användare skulle stängas av från nätet, om de misstänktes syssla med piratkopiering.

Men i det dokument som behandlas är dessa krav kraftigt nedtonade och innebär knappast några hårdare regler för svensk del. I avtalets inledning sägs dessutom att länder själva får avgöra vilka metoder som används för att implementera det.

I avtalet finns en skrivelse liknande Ipredlagen, som kräver att operatörer avslöjar vem som står bakom en viss ip-adress som används för piratkopiering. Acta säger dock att ett land kan – inte måste – rätta sig efter det. Samtidigt finns krav på att länder ska lagstifta mot att ”kringgå tekniska åtgärder” som används för att skydda verk, vilket antyder att det ska bli kriminellt att knäcka kopieringsskydd.

Varför är avtalet kontroversiellt?

Dels på grund av förslag som har figurerat i förhandlingarna, men kanske framför allt eftersom förhandlingarna länge hölls hemliga. Det krävdes att dokument läckte ut för att allmänheten skulle få någon insyn. Det är inte ovanligt i samband med förhandlingar om handelsavtal.

Kommer operatörer tvingas blockera Pirate Bay?

Faktum är att det redan finns lagar både i Sverige och i andra EU-länder som kräver liknande åtgärder. 2009 beordrades operatören Black Internet att stänga av uppkopplingen till Pirate Bay efter ett beslut i Stockholms tingsrätt. I bland annat Finland har operatörer beordrats att blockera Pirate Bay. Ingen av de domarna krävde några nya lagar från Acta.

Hur uppstod Actaavtalet?

Bakgrunden är försök inom Wipo, FN-organet för immaterialrätt, att skärpa skyddet för till exempel patent och upphovsrätt. Flera länder, inte minst utvecklingsländer, motsatte sig hårdare regler och förhandlingarna strandade. Även inom Världshandelsorganisationen mötte förslagen motstånd. Acta är ett mer fristående avtal som länder har anslutit sig till oberoende av Wipo och Världshandelsorganisationen.

Kommer Sverige stifta nya lagar?

Troligtvis inte, även om det är för tidigt att säga definitivt. Justitiedepartementet gör i dag bedömningen att Sveriges lagstiftning inte behöver ändras för att stämma överens med krav eller uppmaningar i Acta.

Vad är nästa steg?

Den svenska regeringen ska analysera avtalet och dra slutsatser om vad det innebär för svensk del. En promemoria ska offentliggöras i vår och gå ut på remiss. Regeringens hållning är att länderna måste få fatta sina beslut innan ett centralt EU-beslut fattas.

Fakta

Daniel Westman, forskare i rättsinformatik vid Stockholms universitet.

Malin Bonthron, enhetschef för immaterialrätt på Justitiedepartementet.