Nästan exakt fyra år efter att åtal väcktes nådde den segdragna rättsprocessen kring The Pirate Bay sin slutpunkt idag. Högsta domstolens besked att inte ta upp målet slår fast hovrättens dom om fängelse och skadestånd på sammanlagt 46 miljoner kronor.

Beskedet väntas i praktiken fungera som ett prejudikat i frågor som rör fildelning och upphovsrättsbrott på internet. Liknande fall kommer i framtiden vara enklare och ta mindre tid för rättsväsendet att hantera.

Det säger Johan Axhamn, doktorand i immaterialrätt vid Stockholms Universitet.

– Högsta Domstolen säger indirekt att det inte finns några frågor i det här som behöver tas upp igen. Den sanktionerar hovrättens resonemang, säger han.

Samtidigt pekar han på att många frågetecken finns kvar att reda ut. Hovrättens dom slår fast en mycket bred definition av medhjälp till upphovsrättsbrott på internet. Läst i strikt mening öppnar domen för rättsprocesser mot en mängd olika företag och aktörer på nätet, som alla kan hävdas ha ett medhjälpsansvar i liknande fall. Han får medhåll av Jonas Ledendal, doktor i juridik vid Lunds Universitet:

– Den standard hovrätten slår fast är att The Pirate Bay i objektiv mening underlättat olaglig fildelning genom att göra den enklare och snabbare. Läst ordagrant så träffar det väldigt många tjänster.
Självklart gör till exempel Google det lättare att hitta olagligt material. Youtube likaså, säger Jonas Ledendal.

– Det här ligger i linje med hur man resonerat tidigare. Men det nya är att tankarna prövats i en ny teknisk miljö. Det gör att man kan dra flera intressanta slutsatser. Det är sannolikt många aktörer på marknaden som inte förstår att de nu kan sägas ha ett medhjälpsansvar till upphovsrättsbrott, säger Johan Axhamn.

Varken Jonas Ledendal eller Johan Axhamn är förvänade över Högsta domstolens beslut att inte pröva målet. Däremot pekar de båda på att rättsväsendet måste fortsätta reda ut exakt vad som gäller i den juridiska snårskog som uppstår i mötet mellan upphovsrätten och internet.

– Domen är så generellt uttryckt att den kan tillämpas på en massa olika verksamheter. Det behövs ytterligare klargöranden, särskilt i fall som inte alldeles exakt liknar The Pirate Bay, säger Jonas Ledendal.

Fakta

Prejudikat är ett juridiskt begrepp som innebär att en tidigare dom fungerar som regel eller vägledning i framtida, liknande mål.

Enbart domar som slås fast i Högsta Domstolen är prejudicerande i svensk lag. Men högsta domstolens beslut att inte ta upp The Pirate Bay-målet är kan betraktas som ett godkännande av hovrättens dom. Därför väntas denna få ett starkt prejudikatsvärde framöver.

Till skillnad från i England och USA är prejudikat i Sverige inte bindande. Det står alltså rätten fritt att döma annorlunda i framtida fildelningsmål, även om det vore osannolikt.