Antipiratbyrån uppger sig nu planera att agera mot närmare 150 illegala fildelningstjänster som har svensk anknytning.

– Högsta instans har klargjort att alla som medverkar till brotten, även den som levererar internetförbindelsen, får ta sitt ansvar, säger Henrik Pontén, jurist på Antipiratbyrån.

Beskedet kommer samma dag som Högsta domstolen beslutade att inte ta upp domen från hovrätten, där de åtalade dömdes till mellan fyra och tio månaders fängelse samt skadestånd på 46 miljoner kronor.

”Rättsliga insatser kommer att riktas mot samtliga som bidrar till brotten på olika sätt”, heter det i ett uttalande från Antipiratbyrån, som i första hand företräder den svenska filmindustrin.

– Rättssamhället har sagt sitt och detta är en brytpunkt i den långdragna diskussionen om upphovsrätten på internet.