För att outsourcing ska bli rationell för statliga verk och myndigheter kan det många gånger vara bättre att inte gå för fort fram.

Varje outsourcing av en it-tjänst är ett strategiskt val som ska grundas i organisationens målsättningar och bör noga övervägas från sina förutsättningar och sin egen potential.

Det finns en tydlig vilja från regeringen att statens myndigheter ska outsourca sina it-funktioner. Redan våren 2011 skrev regeringen att svenska myndigheter bör köpa mer it-funktioner externt.

Riksrevisionen lämnade en rapport förra året som pekade åt samma håll, outsourcing kan vara ett sätt att effektivisera it-verksamheten inom statliga myndigheter och bolag.

Men verkligheten är inte så enkel. Riksrevisionen har naturligtvis rätt i att det finns stor potential för rationaliseringar och besparingar i att använda outsourcing för sina it-funktioner.

Men statliga myndigheter kan inte betraktas på samma sätt som privata företag. De måste upprätta samhällsservice och alltför snabba förändringar baserade på besparingskrav kan drabba de tjänster som ska levereras till medborgarna.

Jag anser att varje it-tjänst och -funktion bör värderas från sina egna förutsättningar och sin egen potential i samband med övervägandet om en eventuell outsourcing.

Som exempel kan nämnas att många av de centrala systemen för myndighetsutövandet är oerhört stora, specialutvecklade och krävande. Att lägga ut dem till en extern partner och se till att de fungerar felfritt tar tid.

Förhoppningen är att hitta en outsourcingpartner som kan sköta it-funktionerna billigare än vad kostnaden är för att driva det vidare internt.

I det exemplet är det tveksamt om det går att hitta särskilt stora ekonomiska synergieffekter med verksamheter som redan finns hos en outsourcingleverantör.

Det finns också motsatta exempel där outsourcing av it-tjänster av standardmässig karaktär snabbt kan leda till stora besparingar utan större risker för verksamheten.

Det bör observeras att det kan finnas andra, strategiska skäl till att genomföra en outsourcing, exempelvis långsiktig kompetensförsörjning och behovet av att utveckla/bibehålla en hög kvalitet i it-tjänsterna.

Jag anser att Riksrevisionens syn på outsourcing i den statliga sektorn är riktig, men att ansvariga bör gå igenom sina alternativ och inte urskillningslöst sträva efter att lägga ut alla it-funktioner.

Martin Eriksson, Managing consultant, PA Consulting Group