Redan i början av 2009 fattade Regeringskansliet ett inriktningsbeslut om att gå över från Lotus Notes och Domino till Outlook och Exchange. Då var planen att utrullningen bland de nästan 4 500 anställda skulle ske under 2010. Men istället drogs det igång en genomlysning av Regeringskansliets it-miljö, vilket gjorde att migreringen sköts på framtiden. En liten nesa för Microsoft, eftersom leveransen till Regeringskansliet är en prestigeaffär.

Plattformsbytet har kantats av kritik, både intern och extern. Till en början ville inte Utrikesdepartementet vara med på tåget, eftersom de såg Notes som den bästa lösningen för ambassaderna i utlandet. I slutet av 2009 konstaterade Riksrevisionen efter en granskning att det fanns flera brister i beslutsprocessen, bland annat saknades en kostnadskalkyl.

Och i början av 2011 kunde Computer Sweden dessutom avslöja att Regeringskansliet låtit Microsoft göra förstudien som låg till grund för beslutet att överge IBMs produkter. Ett beslut som tog IBMs svenska ledning fullständigt på sängen, enligt e-postkorrespondens som CS tagit del av.

Men trots motgångarna har det nu alltså blivit dags att genomföra bytet. Migreringsprojektet har pågått i ett halvår och ska vara helt genomfört till den sista juni. Kostnaden beräknas till 22 miljoner kronor. Förutom själva Regeringskansliet i Stockholm ska även de omkring 100 utlandsmyndigheterna - ambassader, konsulat och liknande - flyttas över till den nya plattformen.

– Bytet av e-postplattform är en del av en större utvecklingsinsats med syfte att få de grundläggande it-verktygen att fungera tillsammans på ett integrerat och effektivt sätt. Uppgraderingarna lägger grunden för vidareutveckling av ett mer verksamhetsanpassat it-stöd, säger Sven Kullberg, informatör på Regeringskansliet.

Fakta

Regeringskansliet är bara en av flera myndigheter som de senaste åren beslutat överge Lotus Notes för Microsoftlösningar. Försvarsmakten, Skatteverket, Kronofogden och Sida har alla fattat samma beslut.