För fem år sedan var Google först med att erbjuda applikationer online för konsumenter och företag. Enligt egna uppgifter använder i dag fyra miljoner företag Google Apps.

– För ett år sedan hade vi tre miljoner företag som kunder, så något har vi gjort rätt, säger Jesper Ritsmer Stormholt, Nordenchef för affärsområdet företag.

Han räknar med att konkurrensen från Microsoft blir tuffare, men som den säljare han är har han gott om argument för Googles förträfflighet.

– Företag som vill ha förändring väljer Google framför Microsoft.

Han förklarar Googles framgångar med att företaget kommer från konsumentmarknaden.

– Då är enkelhet det viktigaste. Våra onlineapplikationer körs direkt i webbläsaren. Du behöver inte installera någon klient.

Googles onlinetjänster för företag består av tre nivåer: Google Apps for Business, Google Apps Marketplace och Google App Engine for Business.

I dag stöder plattformen applikationer utvecklade i Java eller Python. Det finns ingen officiell uppgift om antalet applikationer. Plattformen är en direkt konkurrent till Microsofts motsvarighet, som är knuten till Office 365. När CS i juni förra året träffade Doug Hauger, chef för Windows Azure, passade reportern på att ställa frågan om han såg App Engine som en konkurrent. Svaret var: ”Nej, inte alls”.

Jesper Ritsmer Stormholts kommentar är :

– Så sa Nokia om Apple också...

För några veckor sedan rapporterade CS om företag som övergett Google Apps till förmån för Office 365.

Bland argumenten för att välja bort Google var att kostnaderna går på ett ut. Inte helt oväntat har Jesper Ritsmer Stormholt invändningar.

– Konkurrenternas prislistor kan liknas vid isberg. Ett lågt pris i toppen, men dyrare allt eftersom kunden adderar funktioner. Vårt pris är 40 euro per användare och år för allt.

Fakta

Google Apps for Business

Grundnivån med Googles applikationer som körs online. Här ingår bland annat Gmail, Docs och Sites. Priset är 40 euro per användare och år.

Google Apps Marketplace

Portalen för tredjepartsappplikationer som uppfyller Googles krav. Här finns i dag omkring 350 applikationer.

Google App Engine for Business

Googles plattform för tredjepartsleverantörer. Google tar ansvar för driften, men utvecklaren har avtal med kunden. Applikationerna ska vara utvecklade i Java eller Python.