Förra året var nästan vart trettionde polisanmält brott i Sverige it-relaterat. Det visar statistik som CS har sammanställt från Brottsförebyggande rådet, Brå.

2011 polisanmäldes 38 564 it-relaterade brott i Sverige. Det är mer än fyra gånger så många som för sex år sedan.

Statistiken gäller brott som faller under någon av kategorierna dataintrång, bedrägeri med hjälp av internet eller datorbedrägeri (se faktaruta).

It-brotten går ner 2011 jämfört med 2010. Det beror på att skimningsbrotten har blivit färre på grund av nya chipskort och säkrare bankomater.

De senaste årens enorma ökning av it-brott hänger samman med samhällsutvecklingen, där fler och fler fått tillgång till internet och datorer.

Gärningsmännen är ofta unga män som vill dryga ut sina inkomster, och inte avskräcks av de generellt låga straffsatserna. Det berättar Jan Olsson, kriminalinspektör vid bedrägerisamordningen på Citypolisen i Stockholm.

– Det säger sig självt om man tänker efter. Varför begå ett personrån där man kan komma över några hundralappar och riskera fängelse, när man kan begå bedrägerier på internet som normalt ger böter?

Floden av inkomna it-brottsanmälningar är en stor arbetsbörda för polisen. Nätbedrägerier betraktas av polisen som mängdbrott.

Ofta prioriteras andra brott högre, vilket gör att anmälningarna blir liggande och chansen att få fram bevis minskar.

– Det här är ingen högprioriterad typ av brottslighet, med rätta. Fysiskt våld prioriteras högre, säger Jan Olsson.

Även om enskilda nätbedrägerifall ofta rör små summor påpekar han att de sammanlagda summorna kan bli stora. Ofta lyckas samma bedragare lura flera offer på löpande band.

När väl polisen får fatt i en gärningsperson kan det därför handla om mycket pengar och flera olika bedrägerifall som klaras upp på en och samma gång.

Någon exakt statistik som räknar in alla brott med it-koppling finns inte att få tag på. Till exempel räknas häleri som sker genom sajter som Tradera eller Blocket i Brås statistik som just häleri, inte som en form av it-brottslighet.

Jan Olsson påpekar dessutom att poliser ibland loggar samma brott under olika kategorier. Dataintrång används ofta som medel i ett bedrägeri, till exempel.

– Om en gärningsman stjäl dina kortuppgifter och sedan gör tolv olika köp så blir det ibland tolv olika brott och ibland ett, säger han.

Den generella trenden är dock tydlig. It-brottsligheten ökar kraftigt och ingenting pekar på att utvecklingen mattas av:

– Vi gör vad vi kan för att informera och utbilda både näringslivet och privatpersoner. Det enda som hjälper är att arbeta brottsförebyggande, säger han.

Fakta

I Brottsförebyggande rådets statistik delas it-brott upp i tre olika kategorier:

Dataintrång

Hit hör brott som innebär att någon olovligen bereder sig tillgång till uppgifter avsedda för automatisk databehandling, eller olovligen ändrar i sådana uppgifter.

Exempel: En sjuksköterska loggar in sig i sjukhusets dator och läser om en patient som vårdas på en annan avdelning. Hon har ingen yrkesmässig anledning att ta del av journaluppgifterna eftersom hon inte är delaktig i vården av den patienten.

Datorbedrägeri

Brott där någon olovligen påverkar resultatet av en automatiserad informationsbehandling eller liknande automatisk process.

Exempel: Okända gärningspersoner använder vid ett sammanhängande tillfälle målsägandens kontokortsnummer för tre köp på internet.

Bedrägerier med hjälp av internet

Hit räknas brott som bygger på onlinekontakt mellan människor.

Exempel: Gärningspersonen lägger ut en annons på till exempel Blocket eller Tradera. Köparen betalar för varan, men får aldrig hem något.